Innowacje Soft Skills

Warsztaty z innowacji w technologii

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

8h

Cena

Ustalamy indywidualnie

Warsztaty z innowacji w technologii

To szkolenie jest zaplanowane jako warsztat, który ma na celu zrozumienie procesu innowacji i pomaga uczestnikom w rozwoju umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania pomysłami innowacyjnymi. Warsztat ma na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy na temat innowacji, ale także praktyczne wypróbowanie różnych koncepcji i technik w kontekście rzeczywistych przypadków. Uczestnicy będą mieli okazję do pracy w grupach, wymiany pomysłów i doświadczeń oraz omówienia wyzwań związanych z procesem innowacji. Celem jest zwiększenie świadomości i kompetencji uczestników w zakresie efektywnego zarządzania innowacjami i przekształcania pomysłów w działania.

Dla kogo jest warsztat z innowacji w technologii?

Dla programistów i developerów, pracujących w dziedzinie programowania. Mogą dowiedzieć się, jak generować, wybierać i rozwijać innowacyjne pomysły w technologii, a także jak efektywnie wprowadzać je w życie.

Dla menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami związanymi z technologią mogą poznać strategie i narzędzia służące do oceny i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Analityków i badaczy rynku, zajmujących się badaniem rynku i trendów technologicznych mogą zrozumieć, jak oceniać potencjał innowacyjnych pomysłów na rynku.

Dla każdego, kto jest zainteresowany technologią, nawet osoby, które nie pracują bezpośrednio w dziedzinie technologii, mogą skorzystać z tego warsztatu, aby zrozumieć, jak innowacje wpływają na ich życie i otaczający je świat.

Program warsztatów z innowacji w technologii

1. Start, plan, zasady warsztatów

Uzgodnienie w jaki sposób chcemy pracować w trakcie tego warsztatu, poznanie się

2. Czym jest innowacja?

W jaki sposób patrzeć na pojawiające się pomysły w kontekście ich wartości i wykonalności

3. Fazy innowacji

Przećwiczenie różnych faz towarzyszących procesowi tworzenia i wdrażania innowacji
Kreacja pomysłu, a następnie jego urealnienie, planowanie, mierzenie i realizacja
Zastosowanie (również w praktyce podczas dwóch warsztatów) narzędzi takich jak: Burza myśli, Kapelusze De Bano, Kreatywność w trzech krokach, The Tenth Man, OODA, dzięki którym będziemy mogli określić wartość tych pomysłów

4. Dyskusja na temat przejścia do realizacji i estymacji.

Czego nauczysz się na Warsztatach z innowacji w technologii?

Uczestnicy tego warsztatu zyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania procesem innowacji w dziedzinie technologii oraz rozwijania innowacyjnych rozwiązań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Warsztatach z innowacji w technologii?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę