Cloud Power Apps

Szkolenie Podstawy Power Apps i Share Point

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Podstawy Power Apps + Share Point

SharePoint to platforma do zarządzania treściami i współpracy stworzona przez firmę Microsoft. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów do przechowywania, udostępniania i zarządzania dokumentami, informacjami i zasobami wewnątrz organizacji. SharePoint oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają organizacjom w tworzeniu i zarządzaniu intranetami, witrynami internetowymi, aplikacjami biznesowymi oraz narzędziami do współpracy. Power Apps to narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych bez konieczności programowania. Jest to część platformy Microsoft Power Platform, która zawiera również Power BI do analizy danych i Power Automate do automatyzacji procesów. Power Apps pozwala użytkownikom, w tym osobom bez umiejętności programowania, tworzyć aplikacje dla swoich organizacji, dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Szkolenie to może dostarczyć niezbędnych umiejętności i wiedzy dla każdej z poniższych grup, aby efektywnie korzystać z tych technologii i tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb organizacji.

Dla kogo jest szkolenie Podstawy Power Apps + Share Point

dla developerów i twórców aplikacji

dla analityków biznesowych

administratorów SharePoint

dla pracowników działów IT

dla menadżerów projektów

Program szkolenia Podstawy Power Apps i Share Point

1. Wprowadzenie do SharePoint

Czym jest SharePoint?
Integracja ze środowiskiem firmowym w różnych aplikacjach
SharePoint i Microsoft Teams
Czym są kontenery na dane (listy i biblioteki)?

2. Konfiguracja bibliotek dokumentów

Tworzenie różnych typów kolumn oraz ich właściwości
Tworzenie widoków danych
Formatowanie widoku danych
Zasady przechowywania i przetwarzania danych w tym przechowywanie wersji oraz mechanizm zatwierdzania zawartości

3. Tworzenie list i zarządzanie ich możliwościami

Konfiguracja kolumn i ich właściwości
Importowanie danych z Excela
Formularze wprowadzania danych
Integracja z usługą Power Automate i Power Apps

4. Podstawy automatyzacji SharePoint w oparciu o platformę Power Automate

Procesy decyzyjne w ShrePoint – jak je zorganizować?
Wykorzystanie szablonów procesów
Wykorzystanie Power Automate Co-Pilot (Chat GPT)
Zarządzanie istniejący przepływem
Tworzenie przepływu od podstaw

5. Wprowadzenie do Microsoft Power Apps

Opis składników platformy Microsoft365 i możliwości i ich integracji z ower Apps
Koncepcja mniej znaczy więcej
Czym jest Power Apps i jakie korzyści daje jego używanie?
Gdzie możesz zastosować PowerApps?
Aplikacje oparte na kanwie i modelu danych
Gotowe szablony aplikacji w Power Apps

6. Budowa aplikacji z Microsoft Power Apps

Konfiguracja środowiska i uprawnień
Metodyka pracy
Tworzenie interfejsu – wprowadzenie
Warstwa danych – omówienie
Podstawy komunikacji i wymiany informacji w aplikacji

7. Power Apps i listy Sharepoint 365

Tworzenie formularza SharePoint z użyciem Power Apps
Tworzenie formularza SharePoint z użyciem Power Apps
Interfejs Power Apps
Podstawowe kontrolki – Tekst i przyciski
Kontrolki – Input (dane wchodzące)
Aplikacja oparta o import arkusza Excela do SharePoint

8. Praca z PowerApps

Tworzenie pustej aplikacji
Kolorystyka ekranu, tła i dostosowanie czcionek
Przyciski i ikony
Kontrolki i ich rodzaje – Galerie i formularze, Media
Dostosowanie kontrolek
Kontrolki tekstowe do wprowadzania i wyświetlania danych
Sterowanie – menu rozwijane, pola kombi, selektory daty, przyciski opcji itd
Formularze jako interfejs do dodawania i edytowania danych
Prezentacja informacji na wykresach

9. Źródła danych dla aplikacji

Czym są źródła danych?
Popularne źródła danych
Przechowywanie danych i usługi
Jak dobrać źródło danych do potrzeb?
Dane w zastosowaniach
Prezentacja danych
Tworzenie aplikacji opartej o źródła danych
Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie elementów sterujących
Formuły w aplikacji
Czym jest aplikacja oparta na modelu?
Tworzenie aplikacji opartej o model

10. Praca z formularzem

Formularz podglądu – tylko do odczytu
Szczegóły formularzy
Formularz edycji – edycja i zapis danych
Dodawanie i usuwanie danych

11. Galerie i funkcje

Zarządzanie galerią
ThisItem
Formatowanie tekstu i formatowanie warunkowe
Filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie
Nawigacja i zależności dynamiczne

12. Automatyzacja w Power Apps

Pierwsze kroki z Power Automate dla Power Apps
Konektor Office 365 Users, konektor SQL Server
Operacje warunkowe
Podstawowe operacje
Harmonogram Power Automate
Wywołanie procesu z Power Apps
Uruchomienie przepływu z PowerApps

13. Zarządzanie i testowanie aplikacji

Wersjonowanie aplikacji
Współdzielenie aplikacji
Środowiska pracy
Testowanie aplikacji
Testowanie aplikacji
Publikowanie i udostępnianie aplikacji
Osadzanie PowerApps w zespołach Teams
Osadzanie PowerApps w SharePoint Online
Aplikacja mobilna Power Apps
Integracja Power Apps i Power BI

Czego nauczysz się na szkoleniu Podstawy Power Apps i SharePoint?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami i możliwościami tych platform oraz umożliwienie im tworzenia prostych aplikacji i rozwiązań opartych na SharePoint. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie samodzielnie projektować i rozwijać aplikacje dostosowane do swoich potrzeb biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Podstawy Power Apps i SharePoint?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę