Projektowanie i architektura Software design

Szkolenie Event Storming

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Event Storming

Event Storming to metoda projektowania oprogramowania, która pozwala zespołowi na szybkie i interaktywne zrozumienie złożonych procesów biznesowych oraz wymagań dotyczących aplikacji. Podczas dwudniowego szkolenia Event Storming uczestnicy mają szansę zanurzyć się w procesie projektowania systemu, współpracować z innymi członkami zespołu oraz wypracować efektywne rozwiązania biznesowe. Wezmą także udział w 5-7 warsztatach event storming i będą mieli możliwość poprowadzić warsztaty oraz spróbować swoich sił w roli facylitatora.

Dla kogo jest szkolenie z Event Storming?

Deweloperów oprogramowania: Osoby odpowiedzialne za tworzenie kodu i implementację rozwiązań technologicznych będące częścią projektu.

Analityków biznesowych: Specjaliści analizujący wymagania biznesowe i przekładający je na zrozumiałe dla zespołu deweloperskiego wymagania.

Kierowników projektu: Osoby zarządzające procesem projektowym, koordynujące pracę zespołu oraz zapewniające realizację założonych celów w terminie i budżecie.

Inżynierów oprogramowania: Specjaliści odpowiedzialni za projektowanie, implementację i utrzymanie systemów informatycznych.

Program szkolenia Event Storming

Wprowadzenie do Event Storming

Czym jest zdarzenie?
Różne rodzaje zdarzeń
Event Storming jako technika poznawania domeny

Jak przygotować się do warsztatu?

Organizacja sesji
Uczestnicy
Różnice pomiędzy sesją Offline, a Online

Rodzaje warsztatów

Cel warsztatów
Legenda
Uczestnicy

Rola Facylitatora

Odpowiedzialności
Jak zadbać o dynamikę sesji?
Jak zadbać o jakość dyskusji?
Problemy i wyzwania

Wprowadzenie do domeny wykorzystywanej podczas warsztatów

Big Picture Event Storming

Eksploracja i poznawanie domeny
Definiowanie granic Subdomen
Problemy i pułapki

Strategiczne Domain-Driven Design

Ubiquitous Language
Bounded Context

Process Level

Uporządkowanie i walidacja procesu
Uzupełnianie zdobytej wiedzy
Wzbogacenie legendy

Design Level (opcjonalnie)

Dodawanie niezmienników
Dodawanie danych
Identyfikacja agregatów

Event Storming, a zarządzanie projektem

Definiowanie zadań na podstawie warsztatów Event Stormingowych
Wizualizacja ryzyk i sposoby radzenia sobie z nimi
Jak radzić sobie z Hot Spots?

Podsumowanie

Czego się nauczysz na szkoleniu z Event Stroming?

Techniki modelowania procesów biznesowych: Uczestnicy nauczą się jak efektywnie modelować złożone procesy biznesowe za pomocą technik Event Stormingu, co pozwoli im lepiej zrozumieć dynamikę działania organizacji.

Kreatywnego rozwiązywania problemów: Event Storming wymaga aktywnego udziału i współpracy zespołu, co sprzyja kreatywnemu myśleniu i wspólnemu rozwiązywaniu problemów.

Zrozumienia potrzeb klienta: Poprzez głębsze zanurzenie się w procesach biznesowych, uczestnicy zrozumieją lepiej potrzeby i oczekiwania klientów, co przyczyni się do lepszego dostosowania produktów i usług do ich potrzeb.

Projektowania elastycznej architektury systemu: Event Storming może pomóc uczestnikom w projektowaniu bardziej elastycznych i skalowalnych architektur systemowych, które łatwiej można dostosować do zmieniających się wymagań biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Event Storming?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę