DevOps Konteneryzacja

Szkolenie Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

28h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z CKS

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Certified Kubernetes Security Specialist. Jest to zaawansowane szkolenie, które pozwala dokładnie zapoznać się z bezpieczeństwem technologi Kubernetes. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie samodzielnie projektować i zarządzać komponetami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Kubernetes.

Dla kogo jest szkolenie z CKS?

Szkolenie z Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) jest przeznaczone dla specjalistów IT, administratorów bezpieczeństwa oraz inżynierów, którzy chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w kontekście środowiska Kubernetes.

Program szkolenia Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

1. Konfiguracja klastra

Wykorzystanie zasad bezpieczeństwa sieciowego do ograniczenia dostępu na poziomie klastra
Wykorzystanie standardu CIS do przeglądu konfiguracji zabezpieczeń komponentów Kubernetes (etcd, kubelet, kubedns, kubeapi)
Prawidłowe skonfigurowanie obiektów Ingress z kontrolą bezpieczeństwa
Ochrona metadanych i punktów końcowych węzła
Minimalizacja korzystania z elementów interfejsu graficznego i dostępu do nich
Weryfikacja binarnych plików platformy przed wdrożeniem

2. Zabezpieczenie klastra

Ograniczenie dostępu do interfejsu API Kubernetes
Wykorzystanie kontroli dostępu opartej na rolach w celu minimalizacji ekspozycji
Ostrzeżenie przed używaniem kont usługowych, np. wyłączanie domyślnych ustawień i minimalizacja uprawnień dla nowo utworzonych kont
Regularna aktualizacja Kubernetes

3. Zabezpieczenie systemu

Minimalizacja śladu systemu operacyjnego hosta (redukcja powierzchni ataku)
Minimalizacja ról IAM
Minimalizacja dostępu zewnętrznego do sieci
Odpowiednie wykorzystanie narzędzi do zabezpieczania jądra, takich jak AppArmor, seccomp

4. Minimalizowanie podatności mikrousług

Ustawienie odpowiednich dziedzin zabezpieczeń na poziomie systemu operacyjnego
Zarządzanie tajnymi informacjami Kubernetes
Wykorzystanie piaskownic środowiska uruchomieniowego kontenerów w środowiskach wielomandantowych (np. gvisor, kata containers)
Wdrożenie szyfrowania między podami za pomocą mTLS

5. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Minimalizacja rozmiaru podstawowego obrazu
Zabezpieczenie łańcucha dostaw: wykazywanie dozwolonych rejestrów, podpisywanie i walidacja obrazów
Wykorzystanie statycznej analizy zasobów użytkownika (np. zasoby Kubernetes, pliki Docker)
Skanowanie obrazów pod kątem znanych podatności

6. Monitorowanie, logowanie i bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym

Wykonywanie analizy zachowań syscall, procesów i aktywności plików na poziomie hosta i kontenera w celu wykrywania działań złośliwych
Wykrywanie zagrożeń w infrastrukturze fizycznej, aplikacjach, sieciach, danych, użytkownikach i obciążeniach
Wykrywanie wszystkich faz ataku, niezależnie od tego, gdzie się zaczyna i jak się rozprzestrzenia
Przeprowadzanie głębokiego analitycznego śledztwa i identyfikacja sprawców w środowisku
Zapewnienie niemutowalności kontenerów w czasie rzeczywistym
Wykorzystanie dzienników audytu do monitorowania dostępu

Czego nauczysz się na szkoleniu z CKS?

Podczas szkolenia z CKS uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w klastrze Kubernetes, w tym konfiguracją kontroli dostępu, monitorowaniem, zarządzaniem certyfikatami, audytem i oceną ryzyka oraz rozwiązywaniem problemów związanych z bezpieczeństwem w środowisku kontenerowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu CKS?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę