Ansible DevOps

Szkolenie Ansible poziom zaawansowany

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Ansible poziom zaawansowany

Ansible to narzędzie open-source do automatyzacji zarządzania infrastrukturą i konfiguracją systemów. Jest używane do zdalnego zarządzania serwerami, wdrażania oprogramowania, konfigurowania usług sieciowych i wielu innych zadań administracyjnych. Ansible działa na zasadzie deklaratywnego programowania, co oznacza, że określasz stan docelowy systemu, a narzędzie samo dba o doprowadzenie go do tego stanu, bez konieczności programowania szczegółowych instrukcji krok po kroku. Szkolenie na poziomie zaawansowanym umożliwia uczestnikom pogłębienie swojej wiedzy na temat Ansible i zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania bardziej zaawansowanych problemów związanych z automatyzacją zarządzania infrastrukturą. To doskonała okazja do doskonalenia umiejętności DevOps i zwiększenia efektywności zarządzania infrastrukturą IT.

Dla kogo jest szkolenie z Ansible poziom zaawansowany?

Dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych w tematach automatyzacji procesów IT i orkiestracji systemów

Dla szukających praktycznej wiedzy, sprawdzonych rozwiązań i wskazówek jak pracować z Ansible

Dla osób pragnących usystematyzować wiedzę Ansible lub poszerzyć zakres umiejętności

Dla administratorów jak i programistów

Należy znać podstawy systemów operacyjnych, YAML, no i Ansible

Uwagi:

Zakładamy podstawową znajomość Ansible, YAML, Jinja, podstawy administracji systemami Linux, umiejętność pracy w terminalu (konsoli), edycji plików na serwerach zdalnych (np vim, lub Visual Studio Code z pluginem Remote Explorer), biegłe użycie ssh.

Program szkolenia Ansible poziom zaawansowany

1. Omówienie systemów orkiestracji i Ansible

2. Przygotowanie środowiska do pracy z Ansible

sposoby instalacji Ansible
instalacja Ansible w ‘sandbox’, kwestie utrzymania środowiska przez wiele lat
praca z modułami uruchamianymi z linii komend

3. Praca z Ansible

praca z zmiennymi (variables) – znaczenie umiejscowienia zmiennych względem ich ‘zasięgu’ w projekcie (variable precedence)
role i kolekcje
‘Powtórzenie” przygotowanie “od zera do bohatera” deploymentu aplikacji – tworzenie playbooków, przygotowywanie szablonów (template) konfiguracji, połączenie w całość wdrożenia aplikacji z bazą danych i loadbalancerem – w jednym przebiegu
warunkowe wykonywanie zadań (when)
cykliczne wykonywanie zadań (loop)
użycie tagów (lub dlaczego ich nie używam)
parametryzacja zadań
dostosowywanie konfiguracji per środowisko
re-użycie już wytworzonych komponentów

4. Debugging

debugging pracy z Ansible (brakujące zmienne, błędy wykonania manifestów, błędy w zadaniach)
debugging na poziomie kodu Ansible – “ręczne” zmiany w naszym orkiestratorze w kodzie Python, sposoby uruchomienia modułów jako kodu pythona
opcja użycia Ansible jako biblioteki Python (bez wraperra ansible)
testowanie ról z Ansible Molecule

5. Ansibe Galaxy

omówienie repozytorium ról i kolekcji
historia projektu Ansible, a kompatybilność wsteczna
wersjonowanie ról i kolekcji

6. Interfejs graficzny AWX/Tower

koncepcja pracy w małej i dużej organizacji
a) omówienie modelu uprawnień RBAC
przykłady uruchamiania naszego kodu IaaC za pomocą interfejsu graficznego (web)
instalacja AWX
konfiguracja AWX ręczna i automatyczna z poziomu kodu (SaaC)

7. Koncepcje pracy z wieloma środowiskami

dev, test, QA, UAT, PROD – jak to wszystko połączyć i Utrzymać!
rozwijanie i utrzymanie projektów na przestrzeni lat
układ katalogów w projekcie
konfiguracja Ansible
kwestia lokalizacji zmiennych – gdzie je definiować aby było to elastyczne i wygodne rozwiązanie

8. Inventory – dynamiczne, statyczne, hybrydowe

układ inventory, podział na podfoldery
dynamiczne inventory – przykłady użycia
jak utrzymać inventory dla wielu projektów i środowisk

9. Sekrety w IaaC

Ansible-Vault i przykłady automatycznego ładowania sekretów
koncepcja utrzymania sekretów w systemach zewnętrznych

10. Ciekawostki

lookupy
delegowanie zadań
powtarzanie wykonania zadań
“tagowanie” zadań
bloki i grupowanie zadań
zarządzanie kolejnością wykonywania zadań, run_once, pre_ post_ tasks, include_*
raporty wykonania, jak je “poprawiać”, jak poprawnie analizować ‘zmiany’, znaczenie trybu check-mode (i potencjalne pułapki)
“przyspieszanie Ansible”, np mitogen, pipelining, itp
“bezpieczne restarty” klastrów przy pomocy Ansible

11. Orkiestracja systemu Windows – omówienie

12. Dodatkowo

możliwość przeprowadzenia części laboratoriów w środowisku testowym (AWS lub Azure) klienta
program może być dostosowany dynamicznie do potrzeb grupy/klienta

Czego nauczysz się na szkoleniu z Ansible poziom zaawansowany?

Poznasz wskazówki i szczegóły dotyczące scenariuszy zaawansowanego użycia Ansible, wraz z gotowymi rozwiązaniami, kodem

Poznasz metodologię wybierania rozwiązań problemów ‘na produkcji’

Wykonasz wiele ćwiczeń, dzięki którym nabędziesz płynności w użyciu tej technologii

Nauczysz się ‘jak się uczyć’, jak pracować z Ansible i budować zaawansowane rozwiązania

Poznasz narzędzia pracy dla dużych organizacji, AWX / Ansible Tower / Ansible Automation Platform

Odświeżysz wiedzę z systemów operacyjnych

Uporządkujesz wiedzę o Ansible

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Ansible poziom zaawansowany?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę