Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

8h / 1 dzień

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” kładzie nacisk na rozwój kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania sobą w czasie, ustalania priorytetów oraz organizacji pracy w kontekście współpracy między różnymi jednostkami organizacji. Poprzez prezentacje, dyskusje i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy nabędą nie tylko wiedzę, ale także umiejętności niezbędne do osiągania lepszych wyników i budowania efektywnych relacji między osobami w zespole i działami firmy.

Cele:

Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i strategie, które umożliwią im lepsze wykorzystanie czasu oraz eliminację czynników prowadzących do marnotrawstwa czasu.

Szkolenie skupi się na metodach analizy i oceny celów, pomagając uczestnikom wyznaczać priorytety zgodnie z istotnością dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Uczestnicy będą uczyć się jak efektywnie koordynować działania pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi, budując efektywne relacje i wykorzystując synergiczne możliwości współpracy.

Poprzez grę szkoleniową, uczestnicy będą doświadczać jak skuteczne zarządzanie czasem i organizacja pracy przekładają się na efektywność i osiągane rezultaty w organizacji.

Uczestnicy nabędą świadomość roli synergii między działami firmy oraz jej wpływu na osiągane wyniki przez poszczególne działy i całą organizację, umożliwiając lepsze zrozumienie korzyści płynących z efektywnej współpracy.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

Zarządzaniu sobą w czasie:

Poznanie technik efektywnego planowania i alokacji czasu.
Uczestnicy nauczą się identyfikować i eliminować czasochłonne czynniki, które nie przynoszą wartości dodanej.

Ustalanie priorytetów celów i zadań:

Metody analizy priorytetów i ich wpływu na osiąganie celów organizacji
Techniki wyboru i oceny celów w kontekście ich znaczenia dla sukcesu firmy

Organizacja pracy przy dużej współzależności różnych jednostek organizacji:

Zrozumienie dynamiki współzależności pomiędzy różnymi działami organizacji
Budowanie efektywnych relacji między zespołami i działami
Techniki koordynacji działań w warunkach współpracy i zależności

Doświadczenie wpływu organizacji pracy i zarządzania czasem na osiągane wyniki:

Gra szkoleniowa pomoże doświadczyć skutki efektywnego i nieefektywnego zarządzania czasem oraz organizacji pracy
Znaczenie współpracy pomiędzy działami firmy i jej wpływ na efekty osiągane przez poszczególne działy oraz organizacj
Rozumienie roli synergii i współpracy w osiąganiu celów organizacji
Najlepszych praktyk zarządzania sobą w czasie, współpracy między działami i ich wpływ na efektywność organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności:

Rozwój umiejętności dysponowania czasem:

Wstępne diagnozowanie obecnych nawyków i strategii zarządzania czasem
Identyfikacja obszarów do poprawy i określenie celów indywidualnych
Przedstawienie technik, takich jak technika Pomodoro, matryca Eisenhowera, tworzenia nawyków i radzenia sobie z odwlekaniem itp

Rozwój umiejętności ustalania priorytetów celów i zadań:

Wyjaśnienie różnicy między ważnymi a pilnymi zadaniami
Metody analizy i oceny celów w kontekście ich znaczenia dla organizacji
Ćwiczenia w identyfikowaniu kluczowych celów i hierarchizacji zadań zgodnie z nimi
Techniki podejmowania decyzji w sytuacjach ograniczonego czasu i zasobów

Rozwój umiejętności organizacji pracy przy dużej współzależności różnych jednostek organizacji:

Analiza struktury organizacyjnej i relacji między działami, na podstawie gry szkoleniowej
Budowanie świadomości wpływu pracy jednej jednostki na efektywność innych

Metody nauczania:

prezentacje multimedialne

dyskusje grupowe

ćwiczenia praktyczne i studia przypadków

zadania indywidualne i grupowe

Program szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

1. Wstęp do zarządzania sobą w czasie

2. Generacje zarządzania sobą w czasie

3. Pożeracze czasu, czyli na co tracę swój czas?

4. Sposoby i narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie

5. Skuteczne wyznaczanie celów

6. Plan Działań Wdrożeniowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę