Cloud OpenStack

Szkolenie z OpenStack Bootcamp

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

28h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie OpenStack Bootcamp

OpenStack jest to otwartoźródłowa platforma służąca do budowania środowisk chmur obliczeniowych. Dzięki temu systemowi, możemy na własnym sprzęcie zbudować w pełni funkcjonalną chmurę prywatną lub publiczną. Ekosystem ten pozwala zarządzać całym zestawem składników wykorzystywanych w chmurach takich jak zarządzanie dostępem użytkowników, obrazami zasobów chmurowych, przestrzenią blokową, plikową oraz obiektową, zwirtualizowaną siecią oraz jej funkcjami na różnych warstwach. Co najważniejsze pozwala OpenStack zarządza zasobami obliczeniowymi – od fizycznych serwerów, poprzez najpopularniejsze maszyny wirtualne po klastry kontenerów lub pojedyncze kontenery. Dodatkowo OpenStack dostarcza wiele usług wyższych warstw takich jak bazy danych, load balancery, telemetria czy usługi DNS dostarczanych w modelu „as a Service”.

Dla kogo jest szkolenie OpenStack Bootcamp?

Dla administratorów, którzy chcą nauczyć się obsługi platformy OpenStack z perspektywy administratora lub użytkownika.

Dla programistów, którzy na podstawie OpenStacka tworzą interfejsy do zarządzania chmurą.

Dla architektów w celu wybrania optymalnej konfiguracji platformy OpenStack.

Dla kandydatów przygotowujących się do uzyskania certyfikatu Certified OpenStack Administrator.

Dla administratorów sieci chcących zrozumieć zagadnienia wirtualnych funkcji sieciowych oraz sieci definiowanych programowo w chmurach obliczeniowych.

Dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, pragnących poznać niuanse rozproszonego środowiska chmurowego.

Program szkolenia OpenStack Bootcamp

Introduction to OpenStack

History of the cloud and OpenStack
Cloud features
Cloud models
private, public, hybrid
on-premise, IaaS, PaaS, SaaS
Public and private cloud deployments based on OpenStack
Open source and commercial OpenStack distributions
OpenStack deployment models
OpenStack ecosystem
Modules
Underlying tools
Integrations
OpenStack lifecycle
OpenStack certification
OpenStack lab (VM) for this course

Getting to know OpenStack

OpenStack components (Keystone, Glance, Nova, Neutron, Cinder, Swift, Heat) ○ Interaction with OpenStack cloud
OpenStack daemons and API communication flow

Keystone – Identity management service

Keystone architecture
Authentication and available backends
Token types and token management
Authorization in OpenStack – roles and oslo.policy
Keystone resources – domains, projects, users
Openrc and clouds.yaml – CLI clients configuration
OpenStack service catalog
Adding new OpenStack service
Quota system in OpenStack

Glance – Image service

Images adjusted to the cloud
Image features (properties, metadata, format, container)
Uploading and downloading image
Sharing images
Glance image stores
Protected images
Manage quotas for image service
Verification of Glance services

Neutron – Networking

Architecture and Neutron services
The ML2 plugin
Networking in compute node – analysis
Networking concepts and tools used by Neutron
Basic Neutron network resource types
Manage tenant networks, subnets,
Manage security groups and rules
East-West routing
Network namespaces
Manage external/provider networks
North-South routing
Floating IPs management
Manage network quotas
Basic network troubleshooting (namespaces, tcpdump, etc.)
Networking quotas
Verification of Neutron services

Nova – Compute service

Interfaces to hypervisors
Keypair management
Flavour management
Flavors and CPU topology
Instance parameters
Creating an instance
Verification of spawned instances
Snapshotting
Instance management
Resizing instances
Assigning floating IPs
Interactive console and console log
Security groups assignment
Internals of security groups and port-security features (iptables)
Internals of L3 routers
Compute quotas
Getting statistics from Nova
Placement API and Nova Cells v2
Placement API and instance scheduling
Placement API client commands
Verification of Nova services

Cinder – Block Storage

Volume parameters
Creating volume
Manage volume
Attaching volume to Nova instance
Managing volume snapshots
Managing volume backups
Internals of snapshots and backups in Cinder
Transferring volumes between projects
Restoring backups
Managing volume quotas
Adding new storage backend
QoS in Cinder
LVM, storage array and Ceph storage backends
Ceph in OpenStack
Integrating Ceph and Cinder
Good practices for Ceph deployments
Verification of Cinder services

Barbican – Key Management Service

Barbican architecture
Storing passphrases
Generating and storing symmetric encryption keys
Volume encryption mechanisms
Configuring Cinder storage type for volume encryption
Limitations of volume encryption
Storing X.509 certificate bundles

Swift – Object Storage

Swift components and processes
Managing containers and objects
Managing access control lists
Setting up object expiration
The Ring and storage policies
Monitoring available storage space
Setting up quotas
Verification of Swift services

Heat – Orchestration

Heat Orchestration Template and its components
Creating Heat stack
Verification of Heat stack
Updating Heat stack
Verification of Heat services

Basic troubleshooting

Analyzing log files
Centralized logging
Debugging OpenStack client queries
Managing OpenStack database
Backing up OpenStack
Analyzing compute node status
Analyzing instance status
Analyzing AMQP broker (RabbitMQ)
Metadata services
General way of diagnosing OpenStack issues
Troubleshooting network problems
Troubleshooting network performance
Instance backup and recovery

Octavia – Load Balancing-as-a-service

Architecture
Objects and request flow
Octavia flavors
Octavia Availability Zones
Creating the HTTP load balancer
Creating the TCP load balancer
Creating HTTPS passthrough load balancer
Listeners, Pools and Health Monitors
Layer 7 load balancing in Octavia
Building Amphora image
LB Failover
Networking and Monitoring details
Troubleshooting Octavia

Hardware considerations and capacity planning

Compute hardware
Network design
Storage design
Flavour sizing
Resource overcommitment

Highly Available control plane

HA in OpenStack services
HA in OpenStack services
HA message queue

Cloud partitioning and scheduler filters

Why and how implement cloud partitions (host-aggregates)
Nova scheduler filters

Workload migration

Cold and live migration
Live migration tweaking
Watcher project

In-depth OpenStack networking (SDN) (2-3h)

Types of network (local, flat, vlan, vxlan, gre)
Neutron plugins
Linux Bridge
Open vSwitch
Distributed Virtual Routers
LBaaS + Octavia project
VPNaaS

OpenStack monitoring and telemetry

Ceilometer service
External monitoring

Advances cloud/hypervisor features

CPU pinning / NUMA architecture
SR-IOV

Cloud-init and image customization

Metadata Service

Block storage backends

LVM
Ceph RBD
Physical appliances
Storage network considerations

Upgrading OpenStack

Upgrade strategies and procedures
Zero-downtime upgrade

Bare-metal provisioning with OpenStack

Ironic module
Undercloud and overcloud concepts

Future of OpenStack

Czego nauczysz się na szkoleniu OpenStack Bootcamp?

Poznasz szczegółowo architekturę środowiska OpenStackrn

Nauczysz się zarządzać wirtualnymi zasobami takimi maszyny wirtualne i przestrzeń na dane

Stworzysz wirtualne sieci połączone routerami oraz zabezpieczysz dostęp do zasobów

Zobaczysz w jaki sposób w systemie operacyjnym realizowana jest wirtualizacja zasobów oraz sieci

Poznasz zasady monitorowania chmury oraz sposoby rozwiązywania problemów

Nauczysz się zabezpieczać środowiska chmurowe oraz infrastrukturę chmury przed niepowołanym dostępem

Chcesz dowiedzieć się więcej o OpenStack Bootcamp?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę