Projektowanie i architektura Software design

Szkolenie z Architektury mikroserwisów w Spring Cloud

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Architektura mikroserwisów w Spring Cloud

Spring Boot jest obecnie najpopularniejszą technologią wykorzystywaną do tworzenia aplikacji webowych przy użyciu Javy. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznają architekturę frameworka, zostaną od podstaw przeprowadzeni przez najważniejsze moduły do Springa oraz w praktyce doświadczą jak szybko można stworzyć aplikację webową przy jego użyciu.

Dla kogo jest szkolenie Architektura mikroserwisów w Spring Cloud?

Dla osób posiadającą średnio-zaawansowaną wiedzę z zakresu JavaSE.

Dla osób chcących posiąść lub pogłębić wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych.

Dla osób chcących od podstaw nauczyć się tworzenia aplikacji webowych przy użyciu technologii Spring lub chcących uporządkować posiadaną wiedzę.

Dla osób, które szukają lekkich alternatyw do Java EE.

Program szkolenia Architektura mikroserwisów w Spring Cloud?

1. Mikroserwisy

Porównanie z aplikacjami monolitycznymi
Założenia Cloud Native

2. Spring Cloud

Spring Boot
Actuator
Spring Cloud Commons

3. Service Registry, Service Discovery

Service Registry – Eureka
Rejestrowanie usług – identyfikacja instancji
Service Discovery – pozyskiwanie informacji o instancjach

4. Spring Cloud Config

Spring Cloud Config Client
Spring Cloud Config Server
Konfiguracja dla aplikacji, profili i środowisk
RefreshScope i odświeżanie konfiguracji
Automatyczne odświeżenie konfiguracji
Wykorzystanie repozytorium GIT

5. Komunikacja pomiędzy serwisami

Wykorzystanie RestTemplate
Równoważenie obciążenia z wykorzystaniem Spring Cloud Load Balancer
OpenFeign jako klient REST
Definicja klienta za pomocą adnotacji
Obsługa błędów

6. Spring Cloud Circuit Breaker

Obsługa błędów komunikacji
Wykorzystanie Hystrix i Resillience4j
Polityki reagowania na błędy

7. Gateway API

Usługa bramki
Routing usług

8. Spring Cloud Stream

Komunikacja asynchroniczna
Sink, Producer i Processor
Podejście funkcyjne

9. Spring Cloud Sleuth

Śledzenie przebiegu żądania
Trace i Span
Kolekcjonowanie logów w Zipkin
OpenTelemetry API

10. Konteneryzacja

Docker – tworzenie kontenerów
Docker Compose – komponowanie serii usług
Spring Cloud Kubernetes – adaptery dla Kubernetesa

Czego nauczysz się na szkoleniu z Architektura mikroserwisów w Spring Cloud?

Poznasz architekturę Spring Framework – zaczynając od podstaw czyli Spring Core, poprzez usprawnienia do konfiguracji, które przyniósł ze sobą Spring Boot, aż po dokładne działanie poszczególnych modułów takich jak Spring Web lub Spring Data

Nauczysz się skonfigurować aplikację (wraz z odpowiedzią na pytanie dlaczego robimy to w taki sposób)

Dowiesz się jak, zgodnie z najlepszymi praktykami, wystawić usługi REST w Springu, przyjmować i walidować dane oraz jak obsługiwać ewentualne błędy, a także jak konsumować takie API wystawione przez inne serwisy

Przećwiczysz pracę z bazą danych przy użyciu modułu Spring Data

Napiszesz testy (jednostkowe i integracyjne) do aplikacji korzystając z modułu Spring Test

Poznasz najlepsze praktyki, które pozwolą Ci lepiej zarządzać kodem oraz strukturą projektu podczas tworzenia aplikacji webowych

Korzyści z frameworku Spring

nie musimy przejmować się problemami związanymi z konfiguracją poszczególnych elementów naszej infrastruktury – Spring jest w stanie zrobić to za nas, dzięki czemu możemy skupić się na tworzeniu kodu biznesowegornrn

jesteśmy w stanie szybko dostarczyć MVP projekturnrn

dzięki spójnemu modelowi programowania, użycie w aplikacji technologii, której jeszcze nie znamy wydaje się bardzo naturalne i prosternrn

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Architektury mikroserwisów w Spring Cloud?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę