CI/CD DevOps

Szkolenie Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT

Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT odnosi się do korzystania z systemu kontroli wersji o nazwie Git w celu efektywnego zarządzania kodem źródłowym projektu i umożliwienia pracy wielu programistów nad tym samym kodem jednocześnie, nawet jeśli są rozproszeni geograficznie. Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji, co oznacza, że każdy programista ma pełną kopię repozytorium kodu na swoim lokalnym komputerze. Dzięki temu każdy członek zespołu może pracować niezależnie od innych, zmieniając kod i tworząc nowe funkcje, a wszystkie zmiany są śledzone przez system Git. Jednym z głównych zalet korzystania z systemu Git jest możliwość łatwego śledzenia zmian w kodzie. Git automatycznie śledzi historię zmian, co pozwala programistom na przeglądanie poprzednich wersji kodu, porównywanie różnic między nimi oraz przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby. Współpraca rozproszona przy użyciu systemu Git pozwala programistom na efektywną i zorganizowaną pracę nad projektem, nawet jeśli członkowie zespołu są rozproszeni geograficznie lub pracują zdalnie.

Dla kogo jest szkolenie Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT?

Szkolenie dla zespołów pracujących na wspólnej bazie plików lub kodu źródłowego, które chciałyby sprawnie i szybko wersjonować i zsynchronizować swoją pracę bez obawy o utratę danych.

Wymagane:

podstawy obsługi komputera, edytora tekstowego i podstawowa znajomość wiersza poleceń (CMD)

Program szkolenia Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT:

Wprowadzenie do Systemów Kontroli Wersji

Zrozumienie roli systemów kontroli wersji
Różnice architektury starszych rozwiązań
Dlaczego Git stał się najpopularniejszym narzędziem?
Pierwsze Kroki z Gitem

Instalacja Git i Konfiguracja środowiska pracy

Ustawienia użytkownika i edytora

Graficzne nakładki na Git, integracja z IDE

Inicjalizacja repozytorium i operacje na plikach
Praca na repozytorium lokalnym
Praca z przechowalnią zmian
Dodawanie i edycja zmian w historii
Poprawianie błędnych zmian

Praca równoległa z gałęziami

Tworzenie, zmiana nazwy, usuwanie, scalanie
Poruszanie się po historii zmian: przeglądanie historii, porównywanie rewizji, filtrowanie commitów
Anatomia folderu .git i rola funkcji haszującej SHA-1
Git w Pracy Zespołowej
Schowek, Etykiety a gałęzie
Resetowanie zmian i zmiana bazy gałęzi

Synchronizacja pracy zespołu

Pobieranie wypychanie i łączenie zmian
Autentykacja użytkownika: HTTPS, SSH, GPG
Praca z serwisami hostingowymi Git: GitHub, BitBucket, GitLab
Efektywna Organizacja Pracy zespołu z Gitem

Strategie pracy

Tagowanie, dobre praktyki w pracy zespołowej
Integracja metod zwinnych z funkcjonalnościami Gita
Wykorzystanie dodatkowych taktyk: mechanizm schowka, komenda rebase, cherry pick
Projekt Zespołowy

Symulacja rzeczywistej pracy zespołowej:

Podział zadań, praca równoległa, scalanie zmian
Strategie zarządzania projektem: Git Flow, GitHub Flow, Trunk-based
Dodatkowe Narzędzia i Zaawansowane Techniki

Czego nauczysz się na szkoleniu Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT?

Zrozumienia roli systemów kontroli wersji

Różnic architektury starszych rozwiązań

Poznasz dodatkowe narzędzia i zaawansowane techniki pracy z Gitem

Poznasz strategie pracy zespołowej w Git

Dowiesz się, jak efektywnie pracować z gałęziami w Git, w tym tworzyć, zmieniać nazwy, usuwać i scalania gałęzie, oraz jak poruszać się po historii zmian

Przeprowadzisz symulację rzeczywistej pracy zespołowej, podziału zadań, pracy równoległej oraz strategii zarządzania projektem

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Współpraca rozproszona i łatwe śledzenie zmian z GIT?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę