Data Google

Szkolenie Wizualizacja danych w Looker Studio

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Wizualizacji danych w Looker Studio

Looker Studio (dawniej Google Data Studio) to narzędzie do zbierania danych i ich wizualizacji w formie tabel i wykresów. Umożliwia łączenie ze sobą wielu źródeł danych w jednym raporcie, co przekłada się na wygodę podczas analizy danych oraz oszczędność czasu. Dane pobierane są automatycznie, a raporty nie wymagają odświeżania.

Dla kogo jest szkolenie z Wizualizacji danych w Looker Studio?

Dla osób zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych, które chcą zautomatyzować proces raportowania i poprawić sposób, w jaki komunikują informacje wynikające z danych.

Dla specjalistów pracujących w ekosystemie Google (Marketing Platform, Cloud), którzy chcą podnieść umiejętności w zakresie raportowania.

Dla analityków i inżynierów danych.

Program szkolenia Wizualizacja danych w Looker Studio

Moduł 1 – Wprowadzenie do wizualizacji danych i Looker Studio

najważniejsze pojęcia wizualizacji danych – co cechuje dobry dashboard?
raporty, a dashboardy – najważniejsze różnice w tworzeniu założeń projektowych
interfejs i układ narzędzia – z czego składa się Looker Studio
wykresy, które przyciągają uwagę – dobry, zły i brzydki

Moduł 2 – Podstawowe funkcje i praca z interfejsem Looker Studio

tabele i wykresy – przegląd najważniejszych typów wykresów dostępnych w Looker Studio oraz przykłady ich wykorzystania i zastosowania w raportowaniu
projektowanie komponentów dashboardu – praca z interfejsem Looker Studio (wymiary, metryki, filtry, porównania, ostylowanie i wygląd wykresu – ćwiczenia praktyczne)
wstawianie i zarządzanie elementami sterującymi (filtry, zakres dat, kontrola danych)
obrazy, kształty i inne elementy – umieszczanie w dashboardzie dodatkowych komponentów
filtrowanie danych z wykorzystaniem filtrów, parametrów i segmentów w źródłach danych
eksploracja danych danych z wykorzystaniem obszaru analizy danych

Moduł 3 – Źródła danych w Looker Studio

import danych z arkuszy Google (Google Sheets) i plików CSV
połączenie z bazami danych (MySQL, PostgreSQL) oraz Cloud SQL
pobieranie danych z hurtowni danych na przykładzie BigQuery i Amazon Redshift
integracja z danymi w ekosystemie Google: Analytics, Ads
wykorzystanie connectorów firm trzecich do pobierania danych z innych źródeł
data blending – łączenie danych z różnych źródeł w jeden zbiór danych
tworzenie niestandardowych metryk i wymiarów (calculated fields) w źródłach danych

Moduł 4 – Ustawienia raportów w Looker Studio

konfigurowanie motywu i dostosowywanie układu dashboardu
zarządzanie ustawieniami stron w złożonych dashboardach
narzędzia zewnętrzne przydatne podczas wizualizacji danych
śledzenie interakcji użytkowników z zawartością raportów z wykorzystaniem Google Analytics

Moduł 5 – Współdzielenie raportów z innymi użytkownikami

ustawienia publikowania i wersjonowanie plików
metody udostępniania raportów Looker Studio
konfiguracja cyklicznej wysyłki raportów na e-mail
umieszczanie raportu jako obiektu w zewnętrznych narzędziach
eksport danych do PDF i Google Sheets

Czego nauczysz się na szkoleniu z Wizualizacji danych w Looker Studio?

Omówimy główne zastosowanie i działanie rozwiązań opartych o Snowflake.rnrn

Dowiesz się jak stworzyć architekturę analityczną opartą o Snowflake.rnrn

Nauczysz się tworzyć zapytania do bazy Snowflake.rnrn

Nauczysz się optymalizować i analizować dane.rnrn

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Wizualizacji danych w Looker Studio?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę