Frameworki JavaScript Frontend

Szkolenie Vue.js

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Vue.js

Vue.js jest nowoczesnym i uniwersalnym frameworkiem JavaScript do budowania aplikacji internetowych. Rosnąca popularność tej technologii związana jest z dynamicznie rozwijającym się ekosystemem, i wieloma komercyjnymi produktami oraz projektami open source opartymi o Vue.js. Efektywna praca z tą technologia wymaga nie tylko znajomości składni oraz kluczowych funkcjonalności, ale też szerokiej znajomości nowoczesnych trendów i wzorców stosowanych w programowaniu JavaScript i projektowaniu aplikacji przeglądarkowych.

Dla kogo jest szkolenie z Vue.js

Dla programistów tworzących warstwę kliencką aplikacji internetowych, z wykorzystaniem HTML/CSS/JS, lub innych technologii webowych, w tym pokrewnych frameworków (React.js, Angular)

Dla programistów którzy do tej pory nie mieli do czynienia z frontendową stroną aplikacji internetowych, ale mieli do czynienia z JavaScript, lub pracują w Node.js

Program szkolenia Vue.js

Wprowadzenie

Omówienie podstawowych cech frameworka i ekosystemu Vue
Konfiguracja środowiska programistycznego
Efektywne wykorzystanie narzędzi programistycznych do budowania projektu opartego o vue i vue-cli

Podstawowa budowa aplikacji internetowej

projektowanie komponentów
komunikacja pomiędzy komponentami
przepływ danych w aplikacji
projektowanie reużywalnych komponentów i współdzielenie logiki

Praca ze stylami

stylowanie komponentów i całej aplikacji
dziedziczenie i efektywne współdzielenie styli
zaawansowane style z wykorzystaniem Sass

Zarządzanie widokami z vue-router

tworzenie widoków
widoki i komponenty asynchroniczne
konfiguracja dynamicznych ścieżek w aplikacji

Centralny stan aplikacji – vuex

Projektowanie stanu aplikacji
modularność stanu
implementacja w komponentach i widokach

Komunikacja z API

tworzenie konfigurowalnych i reużywalnych serwisów
walidacja odpowiedzi i przechowywanie danych w stanie aplikacji
formatowanie i wyświetlanie odpowiedzi w komponentach i widokach

Zaawansowana komunikacja z API

określanie stanu ładowania aplikacji
przechwytywanie błędów i informowanie użytkownika o nich
autoryzacja użytkownika z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów

Profilowanie wydajności aplikacji

podstawowe metryki wydajności
optymalizacja ładowania się aplikacji

Podstawy PWA (progresywnych aplikacji internetowych)

określenie wymagań aplikacji dla PWA
podstawowe funkcjonalności związane z PWA

Deployment aplikacji i CI/CD

wymagania dla środowiska produkcyjnego
popularne rozwiązania do wydajnego uruchamiania i budowania aplikacji JavaScript
przykładowy proces CI/CD dla aplikacji JavaScript

Czego nauczysz się na szkoleniu z Vue.js?

Poznasz podstawową architekturę nowoczesnych aplikacjach internetowych oraz zasady przepływu danych wewnątrz aplikacji

Zagadnienia związane z optymalizacją wydajności aplikacji

Sposoby zarządzania routingiem i wieloma widokami

Wydajne wzorce w projektowaniu scentralizowanego stanu aplikacji z wykorzystaniem Vuex

Przykładowe implementacje nowoczesnych funkcjonalności przeglądarek internetowych w aplikacjach

Zaawansowaną komunikację z zewnętrznymi API, wraz z autoryzacją

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Vue.js?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę