Modelowanie Software design

Szkolenie UML/BPMN

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie UML/BPMN

Szkolenie z modelowania w UML (Unified Modeling Language) i BPMN (Business Process Model and Notation) to intensywny, dwudniowy kurs przeznaczony dla profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy chcą nauczyć się efektywnego reprezentowania i analizowania procesów biznesowych oraz struktur systemów informatycznych

Dla kogo jest szkolenie z UML/BPMN?

Specjalistów IT: Programistów, architektów, inżynierów oprogramowania, którzy chcą nauczyć się efektywnego modelowania systemów informatycznych

Analityków biznesowych: Osób odpowiedzialnych za analizę i projektowanie procesów biznesowych w organizacji

Kierowników projektów: Osób zarządzających projektami, które wymagają jasnego i jednolitego modelowania

Inżynierów procesów: Osób zajmujących się optymalizacją i usprawnianiem procesów biznesowych

Konsultantów: Osób świadczących usługi doradcze w dziedzinie modelowania i analizy procesów

Osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w zakresie reprezentacji procesów i systemów w graficzny sposób

Program szkolenia z UML/BPMN

Wprowadzenie do UML

Poznanie podstawowych pojęć i zalety UML jako standardowego języka modelowania
Przegląd różnych rodzajów diagramów UML

Diagramy strukturalne:

UML Class Diagram: Reprezentacja klas, atrybutów, relacji i dziedziczenia
UML Object Diagram: Modelowanie instancji klas
UML Component Diagram: Opis architektury komponentowej systemu

Diagramy behawioralne:

UML Use Case Diagram: Modelowanie przypadków użycia w systemie
UML Activity Diagram: Reprezentacja przepływu sterowania i zachowania procesów
UML Sequence Diagram: Opis interakcji między obiektami w czasie

Ćwiczenia praktyczne:

Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad rzeczywistymi przykładami, tworząc różnego rodzaju diagramy UML

Wprowadzenie do BPMN

Zrozumienie znaczenia BPMN w kontekście modelowania procesów biznesowych
Przegląd elementów notacji BPMN

Modelowanie procesów:

Definicja i identyfikacja procesów biznesowych
Tworzenie BPMN Diagrams: Pools, Lanes, Tasks, Gateways, Events, itp.

Różnorodne rodzaje diagramów BPMN:

Diagram choreografii: sekwencja kroków i komunikatów między różnymi uczestnikami procesu
Diagram konwersacji: widok interakcji między różnymi podmiotami w procesie

Optymalizacja procesów:

Analiza i usprawnianie procesów biznesowych przy użyciu BPMN.
Wykrywanie potencjalnych bottlenecków i rozwiązywanie problemów

Studium przypadków:

Przykłady wykorzystania BPMN w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

Czego się nauczysz na szkoleniu z UML/BPMN?

Tworzenia różnych diagramów UML, takich jak Class, Object, Component, Use Case, Activity i Sequence

Modelowania klas, atrybutów, relacji, dziedziczenia i przypadków użycia

Analizy i usprawnianiu procesów biznesowych

Opisywania przepływu sterowania i zachowania procesów oraz rozumienia interakcji między obiektami w czasie.

Tworzenia różnorodnych diagramów BPMN, w tym zdarzeń i sekwencji oraz modelowania procesów biznesowych przy użyciu BPMN

Wykrywania potencjalnych bottlenecków i proponowaniu rozwiązań

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z UML/BPMN?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę