Frameworki JavaScript Frontend

Szkolenie Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

32h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular

Szkolenie dla programistów chcących tworzyć złożone aplikacje w przewidywalny sposób dzięki stabilnym i rozbudowanemu narzędziu jakim jest Angular. Na szkoleniu uczestnicy poznają wzorce projektowe i praktyki sprawdzone w tworzeniu prostych aplikacji jak i ogromnych aplikacji typu enterprise, które dzięki Angular są łatwe w utrzymaniu i dalszej rozbudowie.

Dla kogo jest szkolenie Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular

Dla programistów, którzy chcą zgłębić tę technologię i zdobyć umiejętności potrzebne do tworzenia aplikacji webowych w oparciu o ten framework.

Program szkolenia Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular

Wprowadzenie do Angular

Omówienie podstawowych pojęć związanych z Angular.
Praca z Angular CLI do generowania kodu
Struktura Projektu
Wprowadzenie do TypeScript: klasy, interfejsy, adnotacje, typy sparametryzowane

Komponenty i szablony

Klasy komponentów, dekoratory i selektory. Szablony: text i property binding, event binding, two-way binding.
Wprowadzenie do wbudowanych dyrektyw Angular: *ngIf, *ngFor, ngClass, ngStyle.
Architektura komponentów: enkapsulacja widoku
Przekazywanie danych do komponentów za pomocą @Input
Emitowanie zdarzeń z komponentów za pomocą @Output
Omówienie lifecycle hooks
Pipes w Angular

Nowoczesny Angular

Mechanizmy wstrzykiwania zależności w praktyce
Wzorce i dobre praktyki
Aktualizacja i migracja do nowej wersji
NgModule, SharedModule a Standalone ( Angular 15+)
Nowe składania Angular 17+: @if, @for, @switch
Wprowadzenie do leniwego ładowania komponentów z @defer
Sygnały – pułapki i dobre praktyki

Formularze i RxJS

Tworzenie formularzy w Angular: typy wejściowe, walidacja danych.
Wprowadzenie do RxJS: Observable vs Promise, podstawowe operatory
Wykorzystanie RxJS w Angular, multicast, share i Async Pipe

Moduł HTTP

Konfiguracja i użycie HttpClient w Angular
Pobieranie i Wysyłanie danych z formularza do serwera
Obsługa błędów i dodawanie własnych nagłówków do żądań HTTP
Praktyczne przykłady komunikacji z serwerem

Nawigacja i Pipes

Wprowadzenie do Angular Router: struktura modułu nawigacyjnego
Nawigacja z TypeScript
Obsługa zagnieżdżonych komponentów
Obsługa nieistniejących linków

Praktyka i Podsumowanie

Praktyczne ćwiczenia i projekt
Dyskusja na temat praktycznych zastosowań Angular w tworzeniu aplikacji SPA
Otwarta sesja pytań i odpowiedzi

Czego nauczysz się na szkoleniu Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular?

To szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji SPA przy użyciu frameworka Angular, a także zapoznanie ich z najlepszymi praktykami i wzorcami projektowymi stosowanymi w branży.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Tworzenie aplikacji SPA z frameworkiem Angular?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę