DevOps Terraform

Szkolenie Terraform Advanced Mastering Terraform Modules

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

12h

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Terraform Advanced Mastering Terraform Modules

Program szkoleniowy koncentruje się na zaawansowanych aspektach tworzenia modułów w Terraform. Uczestnicy nauczą się projektować efektywne, niezależne od środowiska moduły, zarządzać zależnościami, a także implementować zaawansowane techniki testowania i optymalizacji. Program podkreśla znaczenie dokumentacji i dobrych praktyk w tworzeniu modułów, przygotowując uczestników do pracy nad złożonymi projektami IaC.

Dla kogo jest szkolenie Terraform Advanced Mastering Terraform Modules?

Dla osób zainteresowanych zarządzaniem infrastrukturą IT z wykorzystaniem Terraform, chcących rozwinąć swoją umiejętność tworzenia re-używalnych modułów.

Uwagi:

Znajomość podstaw Terraform

Poziom szkolenia – średniozaawansowany

Program szkolenia Terraform Advanced Mastering Terraform Module

1. Review of Basic Module Concepts

A brief recap of Terraform module basics to ensure a solid foundation for advanced topics. This will cover defining and calling modules.

2. Advanced Module Composition

Delve into strategies for composing modules to build complex infrastructures.
Explore the principles of module independence and reusability

3. Environment Agnostic Modules

Learn how to design modules that are agnostic to the deployment environment
Discuss passing environment configurations as variables to modules

4. Dependency Handling in Modules

Explore advanced techniques for managing dependencies between modules
Cover the use of depends_on and explicit dependency passing

5. State Management in Modular Setups

Discuss strategies for managing state files in a modular setup. Explore remote state management and data sharing between modules

6. Error Handling and Validation in Modules

Learn how to implement error handling and validation within modules to ensure robust and error-free configurations

7. Testing Terraform Modules

Explore testing frameworks and strategies for testing Terraform modules to ensure they behave as expected across different scenarios

8. Versioning and Releasing Modules

Discuss version control, semantic versioning, and release management for Terraform modules to ensure smooth transitions and upgrades

9. Module Performance Optimization

Delve into performance considerations for module design. Explore parallel resource provisioning and other optimization techniques

10. Best Practices for Module Documentation

Learn how to document Terraform modules comprehensively, ensuring ease of use and maintenance

11. Case Study: Real-world Module Development

Analyse a real-world case study of developing, testing, and deploying a complex module setup in a large-scale infrastructure

Czego nauczysz się na szkoleniu Terraform Advanced Mastering Terraform Module?

Szkolenie Terraform Advanced Mastering Terraform Modules pomoże Ci stać się bardziej zaawansowanym użytkownikiem Terraforma, który potrafi efektywnie projektować, tworzyć i zarządzać modułami, co jest kluczowe dla skalowalnego i łatwego w utrzymaniu zarządzania infrastrukturą jako kodem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Terraform Advanced Mastering Terraform Module?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę