Backend JAVA

Szkolenie Spring

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

40h / 5 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Spring

Spring sprawia, że ​​programowanie w Javie jest szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Szybkość, prostota i produktywność wpłynęły na to, że Spring to obecnie najpopularniejszy na świecie framework dla Javy. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznają architekturę frameworka, zostaną od podstaw przeprowadzeni przez najważniejsze moduły do Springa oraz w praktyce doświadczą jak szybko można stworzyć aplikację webową przy jego użyciu.

Dla kogo jest szkolenie z Spring?

Dla osób chcących od podstaw nauczyć się tworzenia aplikacji webowych przy użyciu technologii Spring lub chcących uporządkować posiadaną wiedzę.

Dla osób chcących posiąść lub pogłębić wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych.

Dla osób posiadającą średnio-zaawansowaną wiedzę z zakresu JavaSE.

Dla osób, które szukają lekkich alternatyw do Java EE.

Program szkolenia Spring

Moduł 1: Wstęp do Spring Framework

Dlaczego korzystamy z tego narzędzia?
Spring Core principles
JEE vs Spring

Moduł 2: Podstawy testowania

konfiguracja IntelliJ
budowanie projektu przy użyciu Maven

Moduł 3: Spring Core

Konfiguracja (XML config, Java config, Annotation config)
Application Context
Dependency Injection
Beans (Rodzaje, Sposoby wstrzykiwania, Qualifier )

Moduł 4: Temat bonusowy – Lombok

Moduł 5: Spring Boot

Założenia
Convention over Configuration
Spring Initializr
Auto konfiguracja
Serwery embedded

Moduł 6: REST – dobre praktyki

Moduł 7: Spring Web

Kontrolery
Wystawianie endpointów
Odczytywanie danych z requesta
Jackson jako narzędzie do serializacji i deserializacji danych
Walidacja danych przy użyciu Hibernate Validator

Moduł 8: Temat bonusowy – Swagger

Moduł 9: Obsługa błędów w Spring Web

Moduł 10: Wstęp do Hibernate

Czym jest i jak różni się od JPA
Podstawowa konfiguracja
ORM i podstawowe mapowania tabel na obiekty
Co to jest Entity Manager i jak z niego korzystać
Transakcje w JPA

Moduł 11: Spring Data

Koncepcja Repository
Koncepcja Repository
Dobre praktyki związane z pracą z JPA i Spring Data
Transakcje w Springu

Moduł 12: Temat bonusowy – Actuator

Moduł 13: Migracje danych przy użyciu Liquibase

Moduł 14: Spring AOP

Co to jest i różnice w stosunku do AspectJ
Koncepcja proxy

Moduł 15: Konsumowanie API

RestTemplate vs WebClient b. dobre praktyki przy konsumowaniu API, którym nie zarządzamy

Moduł 16: Temat bonusowy – pattern Circuit Breaker przy wykorzystaniu biblioteki ​resilience4j

Moduł 17: Spring Test

Wstęp do JUnit 5
Testy jednostkowe i integracyjne w Springu
Slice tests
Połączenie extension model z JUnit 5 ze Springiem

Moduł 18: Projekt końcowy

Czego nauczysz się na szkoleniu z Spring?

Poznasz architekturę Spring Framework – zaczynając od podstaw czyli Spring Core, poprzez usprawnienia do konfiguracji, które przyniósł ze sobą Spring Boot, aż po dokładne działanie poszczególnych modułów takich jak Spring Web lub Spring Data

Nauczysz się skonfigurować aplikację (wraz z odpowiedzią na pytanie dlaczego robimy to w taki sposób)

Dowiesz się jak, zgodnie z najlepszymi praktykami, wystawić usługi REST w Springu, przyjmować i walidować dane oraz jak obsługiwać ewentualne błędy, a także jak konsumować takie API wystawione przez inne serwisy

Przećwiczysz pracę z bazą danych przy użyciu modułu Spring Data

Napiszesz testy (jednostkowe i integracyjne) do aplikacji korzystając z modułu Spring Test

Poznasz najlepsze praktyki, które pozwolą Ci lepiej zarządzać kodem oraz strukturą projektu podczas tworzenia aplikacji webowych

Korzyści z frameworku Spring

nie musimy przejmować się problemami związanymi z konfiguracją poszczególnych elementów naszej infrastruktury – Spring jest w stanie zrobić to za nas, dzięki czemu możemy skupić się na tworzeniu kodu biznesowego

jesteśmy w stanie szybko dostarczyć MVP projektu

dzięki spójnemu modelowi programowania, użycie w aplikacji technologii, której jeszcze nie znamy wydaje się bardzo naturalne i proste

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Spring?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę