Data Snowflake

Szkolenie Snowflake dla programistów

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Snowflake dla programistów

Snowflake jest nowoczesną, relacyjną bazą danych umożliwiającą efektywność i nielimitowany rozmiar danych wraz z zapytaniami. Świetnie nadaje się do tworzenia dużych, skalowalnych baz danych. Platforma jest postawiona w chmurze pozwalające tworzyć duże hurtownie danych. Cechuje się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa

Dla kogo jest szkolenie Snowflake dla programistów?

Dla programistów zajmujących się bazami danych.

Dla designerów UI, analityków administracyjnych i developerów.

Program szkolenia Snowflake dla programistów

Przegląd i Architektura

Ogólny opis architektury Snowflake jako narzędzia.

Ecosystems i połączenia do Snowflake

Omówienie szczegółowe poszczególnych warstw platformy.
Omówienie możliwości połączeń do Snowflake.

SQL w Snowflake.

Przegląd języka SQL.
Ćwiczenia SQL w strukturach Snowflake.

Pół-ustrukturyzowane dane w Snowflake

Omówienie metod modelowania pół- ustrukturyzowanych danych.
Ćwiczenia SQL w strukturach Snowflake dla danych w formie nietabelarycznej (JSON).

Automatyzacja zadań w Snowflake

Omówienie metod modelowania pół- ustrukturyzowanych danych.
Ćwiczenia SQL w strukturach Snowflake dla danych w formie nietabelarycznej (JSON).

Sesja Q&A

Bezpieczeństwo i uprawnienia.

Omówienie ról w kontekście użytkowania Snowflake.
Ćwiczenia z zakresu zadawania i odczytu dla poszczególnych poziomów.

Ładowanie danych

Omówienie zagadnienia ładowania danych z wykorzystaniem Snowpipe.
Omówienie SnowSQL jako narzędzia administrowania platformą.
Zadania z zakresu integracji i ładowania danych.

Ochrona i udostępnianie danych

Omówienie zagadnienia ochrony danych i ich udostępniania + zadania praktyczne.

Wydajność i skalowanie

Omówienie metod optymalizacji w platformie Snowflake + zadania praktyczne.

Optymali Account & Resource Management w kontekście analityki (Snowlight)

Omówienie Snowlight jako nowego UI i jego analitycznych możliwości.
Zadania praktyczne w kontekście analityki administracyjnej.

Sesja Q&A

Czego nauczysz się na szkoleniu Snowflake dla programistów?

Zdobędziesz wiedzę na temat architektury i możliwości Snowflake, nowoczesnej, relacyjnej bazy danych w chmurze, która umożliwia efektywną pracę z dużymi, skalowalnymi hurtowniami danych.

Nauczysz się korzystać z ekosystemów i połączeń do Snowflake, co pozwoli Ci efektywnie integrować i zarządzać danymi w środowisku chmurowym.

Opanujesz język SQL w kontekście Snowflake, co obejmuje przegląd języka oraz ćwiczenia praktyczne ze strukturami Snowflake.

Poznasz metody modelowania i pracy z pół-ustrukturyzowanymi danymi, w tym danymi w formacie nietabelarycznym jak JSON, oraz praktyczne zastosowania SQL dla takich struktur danych.

Nauczysz się automatyzować zadania w Snowflake, co obejmuje sesje Q&A, omówienie bezpieczeństwa i uprawnień oraz ćwiczenia z zakresu zadawania i odczytu danych.

Opanujesz zagadnienia ładowania danych z wykorzystaniem Snowpipe, korzystania ze SnowSQL oraz integracji i ładowania danych.

Zdobędziesz umiejętności związane z ochroną i udostępnianiem danych, wydajnością, skalowaniem oraz optymalizacją w platformie Snowflake.

Poznasz Snowlight jako nowy UI i jego analityczne możliwości, a także wykonasz zadania praktyczne w kontekście analityki administracyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Snowflake dla programistów?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę