Frameworki JavaScript Frontend

Szkolenie React

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

32h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z React

React to najpopularniejsza biblioteka JavaScript pozwalająca na tworzenie aplikacji dla przeglądarek, urządzeń mobilnych, a także aplikacji desktopowych. Dzięki nieskomplikowanemu API React jest biblioteką z grupy „łatwe do nauczenia, ale trudne do opanowania”. Podejście, w którym każdy element aplikacji jest komponentem pozwala na łatwe reużywanie kodu, rozwój aplikacji niezależnie przez wielu programistów oraz stopniową modernizację.

Dla kogo jest szkolenie z React?

Dla programistów tworzących strony internetowe, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać React i nowoczesne wzorce JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych.

Dla osób, które chcą obrać nową ścieżkę kariery, lub znają już inne popularne biblioteki i chcą zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Dla programistów, którzy uczyli się React na własną rękę, ale potrzebują uporządkowania wiedzy.

Program szkolenia React

Wstęp

Wprowadzenie do narzędzi i opis środowiska (vite)
Przegląd zmian, które zaszły w React w ostatnich wersjach

Podstawy renderowania

Wprowadzenie do JSX
Definiowanie komponentów
Renderowanie warunkowe
Renderowanie kolekcji
Obsługa zdarzeń
Stylowanie (CSS modules, CSS in JS)

Podstawy zarządzania stanem

Wprowadzenie do React hooks (state, effect)
Zarządzanie stanem komponentu
Cykl życia komponentu
Obsługa formularzy (react-hook-form)
Obsługa zdarzeń asynchronicznych (np. komunikacji z REST API)

Praca z wieloma komponentami

Routing (react-router-dom)
Kompozycja komponentów w drzewie Virtual DOM
Komunikacja między komponentami poprzez props i context API
Optymalizacje związane z cyklem renderowania interfejsu użytkownika (performance hooks, ref)

Statyczne typowanie

Iteracyjne wprowadzanie kodu TypeScriptowego
Typowanie interfejsu komponentów i typy generyczne
Typowanie kodu zarządzającego stanem
Rozwiązywanie problemów z nieotypowanymi bibliotekami w TypeScript

Architektura aplikacji

Planowanie architektury aplikacji w oparciu o jednokierunkowy przepływ danych
Przegląd praktyk związanych ze strukturą modułów w projekcie
Code splitting (React.Suspense, React.lazy)

Redux i zarządzanie stanem poza komponentami

Wprowadzenie do koncepcji Reduksa (state, action, reducer)
Globalne zarządzanie stanem z wykorzystaniem biblioteki Redux

Ulepszenia Reduksa

Separacja warstw aplikacji z wykorzystaniem rozszerzeń Reduksa (thunk, saga)
Jak radzić sobie z nadmiarowością kodu przy korzystaniu z Reduksa (redux-toolkit)

Testowanie

Testy jednostkowe z wykorzystaniem biblioteki Jest i react-testing-library
Testy integracyjne z wykorzystaniem biblioteki Cypress i cypress-testing-library

Czego nauczysz się na szkoleniu z React?

jak tworzyć interaktywne aplikacje wykorzystujące React

jak skutecznie komunikować się z backendem w celu pobrania i przesłania danych

jak połączyć React z popularnymi bibliotekami do routingu, zarządzania stylami

jak pisać testowalne i łatwe do utrzymania aplikacje

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z React?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę