AWS Cloud

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji „AWS Certified Solutions Architect Associate”

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

32h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Certyfikacji AWS

Szkolenie zostało opracowane, aby zapewnić uczestnikom jak najlepszy sposób szybkiego, ale jednocześnie solidnego poznawania zagadnień chmury AWS, które są wymagane do zdania egzaminu przeznaczonego dla chmurowych architektów na poziomie podstawowym. Szkolenie trwa 4 dni, a jego agenda została opracowana zarówno dla osób, które już wcześniej korzystały z chmury AWS i szukają skutecznego sposobu na uporządkowaniu swojej wiedzy i przystąpieniu do egzaminu, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z chmurą AWS. W ramach szkolenia uczestnicy przechodzą przez szereg modułów, które mają za zadanie wyćwiczyć w nich dobre praktyki projektowania i budowy systemów w ramach platformy AWS.

Dla kogo jest szkolenie z Certyfikacji AWS?

Dla każdego, kto chce przygotować się do zdania egzaminu kończącego się uzyskaniem certyfikatu „AWS Certified Solutions Architect – Associate”.

Dla programistów, analityków danych, administratorów sieci lub bezpieczeństwa.

Dla każdego, kto chce szybko i solidnie poznawania zagadnień chmury AWS, które są wymagane do zdania egzaminu przeznaczonego dla chmurowych architektów na poziomie podstawowym.

Dla tych, którzy chcą przekonać się, co łączy takie firmy jak Tinder, AirBnB, GE, Samsung, McDonalds, LOT, Onet i inne!

Program szkolenia z Certyfikacji AWS

Moduł 1: AWS z lotu ptaka

Czyli o globalnej infrastrukturze AWS. Przegląd głównych elementów infrastrukturalnych z jakich składa się chmura AWS oraz powodów, którymi należy się kierować przy ich wyborze.

Moduł 2: Chmurowe Bezpieczeństwo

Przegląd najważniejszych usług, które wpływają na prawidłowe projektowanie systemów chmurowych pod względem bezpieczeństwa.
Zarządzanie dostępami do platformy AWS z wykorzystaniem usługi IAM
Zarządzanie dostępami do aplikacji poprzez usługę Directory Service
Wykrywanie nieprawidłowości i podatności serwerów w ramach usługi Inspector
Szyfrowanie danych – Key Management Service (KMS)
Zarządzanie sekretami – Secret Manager
Ochrona przed atakami typu DDoS – Shield/WAF
Generowanie certyfikatów SSL/TLS – Certificate Manager (ACM)

Moduł 3 Moc obliczeniowa w AWS

Czyli o tym jak uruchamiać własne aplikacje w chmurze w oparciu o serwery wirtualne (EC2), usługi typu Platform as a Service (Beanstalk), konteneryzacja (ECS/EKS) oraz usług serverlessowe (Lambda/Fargate)

Moduł 4: Chmurowe Bazy Danych

AWS to platforma, w ramach której mamy do dyspozycji ponad 14 różnego rodzaju baz danych. Podczas tego szkolenia przyjrzymy się kilku z nich, które są niezbędne do prawidłowego projektowania aplikacji chmurowych
Relacyjne bazy danych w ramach usługi RDS/Aurora
Bazy cache-owe w ramach usługi ElastiCache
Bazy nierelacyjne na przykładzie DynamoDB
Analityka hurtowniana – czyli Redshift

Moduł 5: Gdzie przechowywać dane?

Każdy rodzaj aplikacji i systemu potrzebuje miejsca do przechowywania danych. Podobnie jak w przypadku innych domen, tak i tutaj, mamy jednak do czynienia z szeregiem usług, które służą do przechowywania danych a zrozumienie charakterystyki różnych modeli przechowywania danych jest kluczowe do prawidłowego zrozumienia i projektowania aplikacji w chmurze.
Dyski chmurowe – czyli o usłudze EBS
Storage współdzielony czykli o usługach EFS/FSx
O storage-u internetu, czyli najważniejszej usłudze chmurowej S3.

Moduł 6: Zagadnienia Sieciowe

Każdy projekt aplikacji w chmurze powinien rozpocząć się od zweryfikowania jak będzie wyglądała topologia sieciowa oraz jak użytkownicy będą uzyskiwali dostęp do aplikacji. Podczas tego modułu przyjrzymy się szeregu usług, które mają za zadanie odpowiedzieć na te i inne pytania.
Topologia sieciowa w chmurze – czyli VPC w praktyce
DNS-y chmurowe – Route53
Jak przyśpieszyć Internet – czyli CDN Cloudfront w praktyce
Wystawianie aplikacji na świat z wykorzystaniem API Gateway

Moduł 7: Migracja

Nie zawsze mamy możliwość rozpoczęcia od czystej kartki i zaprojektowania zupełnie nowej aplikacji od podstaw w chmurze. Migracja jest naturalnym elementem dla wielu aplikacji.
Jak migrować bazy danych do chmury – Database Migration Service (DMS)
Jak migrować serwery do chmury – Server Migration Service (SMS)
Jak zautomatyzować proces migracji danych do chmury – DataSync
Jak wysyłać dane do chmury kurierem – czyli Snowball w praktyce

Moduł 8: Chmurowe koszty

W tym module przyjrzymy się sposobem na optymalizację oraz audyt kosztów chmurowych.

Moduł 9: Chmurowa Analityka

Chmura daje niesamowite możliwośći jeśli chodzi o analizę danych. Do prawidłowego projektowania aplikacji chmurowych warto jednak znać kilka głównych elementów i usług, które mogą okazać się nieocenione przy ich projektowaniu.
Analityka ad-hockowa – Athena
Zarządzany ElasticSearch
Analiza rozproszona czyli EMR i ekosystem hadoop-owy
Chmurowe ETL-e w ramach usługi Glue
Streaming danych w ramach usługi Kinesis
Chmurowe Business Intelligence – czyli o QuickSight

Moduł 10: Integracja, integracja, integracja

Jednym z fundamentów budowy aplikacji w chmurze, jest przestrzeganie zasady decouplingu – czyli rozdzielania poszczególnych funkcjonalności aplikacji. W tym module przyjrzymy się jak wygląda to w praktyce z wykorzystaniem usługi SNS oraz SQS

Czego nauczysz się na szkoleniu z Certyfikacji AWS?

Poznasz budowę chmury AWS oraz jej najważniejsze elementy, czyli regiony, strefy dostępności i punkty brzegowe. Będzie to istotne, aby zrozumieć dobre praktyki, których należy przestrzegać projektując i budując systemy oraz aplikacje w AWS, aby zapewnić ich wysoki poziom dostępności.

Przyjrzymy się najważniejszym usługom sieciowym, których znajomość jest niezbędna do tego, aby budowane systemy charakteryzowały się odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. Przyjrzymy się również sposobom łączenia chmury oraz własnej infrastruktury w przypadku planowania systemów hybrydowych.

AWS to ponad 200 usług i mimo, że większość z nich nie ma z serwerami wirtualnymi dużo wspólnego, to jednak zobaczymy i przetestujemy, jak wygląda tworzenie serwerów wirtualnych w chmurze, zarządzanie nimi oraz konfigurowanie popularnych grup autoscalingownych – umożliwiających dostosowywanie ilości serwerów do faktycznych potrzeb.

Przyjrzymy się różnym sposobom przechowywania danych w chmurze, począwszy od przechowywania danych obiektowych po bazy danych różnego przeznaczenia. Analiza danych będzie kolejnym tematem, któremu przyjrzymy się w szczegółach i przekonamy się, jak analizować dane szybko i sprawnie wykorzystując dedykowane usług chmurowe.

Zarządzanie środowiskami chmurowymi to jedno z najważniejszych zagadnień chmurowych, zatem nie obejdzie się bez przeglądu dobrych praktyk w tym temacie właśnie z tematem śledzenia i kontroli kosztów.

Przetestujemy sposoby budowania nowoczesnych aplikacji, wykorzystując rozwiązania oparte o konteneryzację, serverless oraz sztuczną inteligencję.

przygotujesz się do egzaminu AWS Certified Solutions Architect – Associate

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Certyfikacji AWS?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę