Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Praktyk negocjacji

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Praktyk Negocjacji

Szkolenie „Praktyk negocjacji” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji. Wiedzę za szkolenia będziesz mógł wykorzystać, nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Nauczysz się profilowania klientów, rozróżniania rodzajów negocjacji, określania stanowisk, interesów i potrzeb partnerów negocjacyjnych. Poznasz zasady skutecznych negocjacji oraz podstawowe pojęcia (BATNA, ZOPA itp.). Nauczysz się jak otwierać negocjacje, jak je prowadzić (nawet przez dłuższy czas) oraz jak je zamykać. Dowiesz się jakie są chwyty negocjacyjne i jak się przed nimi bronić. Zrozumiesz dlaczego przygotowanie się do negocjacji jest takie ważne. Poznasz narzędzie stosowane przez zawodowych negocjatorów.

Cele:

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego negocjowania. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują (lub którą prowadzą).

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności negocjacyjnych (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk negocjacji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności negocjacyjnych, z wykorzystaniem wykładu oraz gier szkoleniowych.

Program warsztatu obejmuje: przygotowanie się do procesu negocjacyjnego, jego rozpoczęcie, prowadzenie i finalizację. Każdy z tych etapów wiąże się z zastosowaniem innych technik i trików negocjacyjnych. Zdarzają się sytuacje, że druga strona procesu negocjacyjnego zachowuje się w sposób daleki od etycznego, uczestnicy poznają sposoby obrony przed takim zachowaniem.

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk negocjacji”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

1. Jak rozróżnić typy negocjacji?

2. Jakie techniki i triki stosować otwierając negocjacje?

3. Jakie triki i techniki stosować rozwijając proces negocjacyjny?

4. Jakie techniki i triki stosować kończąc negocjacje?

5. Jak korzystać z technik negocjacyjnych z klientem indywidualnym i biznesowym?

6. Jakich argumentów użyć przy kontakcie z różnymi profilami osobowości?

7. Jakie są jego preferowane modele rozwiązywania konfliktów?

8. Jakie podejście negocjacyjne zastosować w zależności od wagi problemu?

9. Jakie stosować kroki, aby zawrzeć wartościową umowę?

10. Jakie narzędzia stosuje się w profesjonalnych negocjacjach?

11. Jak bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi?

12. Jakie są zasady procesu negocjacyjnego?

13. Czym jest i jak stosować BATNĘ?

14. Jaka jest różnica w podejściu do negocjacji wygrany – wygrany oraz Karrassa?

15. Jakie są źródła siły w negocjacjach?

16. Czym jest ZOPA?

Uczestnicy nabędą umiejętności:

1. Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach negocjacyjnych

2. Przygotować się efektywnie do procesu negocjacyjnego, zwiększając prawdopodobieństwo wygranej

3. Bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi

4. Zamykać negocjacje z sukcesem

5. Wykorzystać w pracy poznane triki i techniki negocjacyjn.

6. Rozróżnić typy negocjacji

7. Stosować skuteczne otwarcia negocjacyjne

8. Prowadzić negocjacje stosując sprawdzone techniki i triki negocjacyjne

Uczestnicy pogłębią kompetencję związane z:

profilowaniem klientów

negocjowaniem

psychologią sprzedaży

Program szkolenia Praktyk negocjacji

1. Zadania indywidualne i grupowe związane z negocjacjami

2. Profilowanie klienta

3. Preferencje własne w kontekście rozwiązywania konfliktów

4. Nauczenie zasad skutecznych negocjacji

5. Narzędzia negocjacyjne

6. Poznanie podstawowych pojęć negocjacyjnych (BATNA, ZOPA)

7. Rodzaje negocjacji

8. Triki i techniki negocjacyjne oraz techniki obrony przed nimi

9. Gry negocjacyjne

10. Plan Działań Wdrożeniowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Praktyk komunikacji?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę