Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Praktyk komunikacji

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Praktyk komunikacji

Szkolenie „Praktyk komunikacji” wzbogaci wiedzę uczestników w zakresie skutecznego porozumiewania się. Jako uczestnik nauczysz się stosowania asertywności w życiu zawodowym i prywatnym, współpracy w zespole i budowania relacji, komunikacji w sytuacjach trudnych i przekazywania informacji.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia „Praktyk komunikacji” poprawa jakości komunikacji.

Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk komunikacji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności komunikacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.

Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.

Zmiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk komunikacji”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

Czym jest skuteczna komunikacja.

Czym jest asertywność.

Sposobach rozwiązywania konfliktów.

Zasadach kształtujących efektywną komunikację.

Różnicach w stylach komunikacji.

Znaczeniu relacji i zaufania w pracy zespołowej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

Skutecznej komunikacji

Stosowania asertywności w życiu zawodowym i prywatnym.

Jak budować relacje w zespole

Unikania błędów komunikacyjnych.

Rozwiązywania konfliktów i zachowania w sytuacjach trudnych.

Jak wykorzystywać profile osobowościowe w komunikacji.

Program szkolenia „Praktyk komunikacji”

1. Wstęp do komunikacji

2. Budowanie relacji i współpraca w zespole

3. Asertywność

4. Rozwiązywanie konfliktów

5. Plan Działań Wdrożeniowych

W pracy wykorzystujemy:

1. Gry symulacyjne

2. Kwestionariusz Hartmana — pomoże określić i zrozumieć wzorzec komunikacyjny (style DISC)

3. Kwestionariusz Thomasa – Kilmana – pomoże określić i zrozumieć wzorzec rozwiązywania konfliktów

4. Wykłady – Jest w tym warsztacie wiele treści, które zwyczajnie trzeba przekazać i bez takich działań się nie obejdzie

5. Praca samodzielna – angażuje do poszukiwania odpowiedzi tylko we własnych zasobach

6. Ćwiczenia w dwójkach, grupach – ćwiczenia w parach zwykle pozwalają wykonać ćwiczenie w obydwie strony, tzn. dają każdemu z uczestników szansę wejścia w rolę. Praca w grupach i dwójkach pozwala na dzielenie się pomysłami i jednocześnie uwrażliwia na perspektywę innych osób (np. innych sposobów rozwiązywania konfliktów czy sposobach komunikacji w kontekście stylów DISC)

7. Omawianie ćwiczeń – to narzędzie pozwala dzielić się opiniami i pozwala ćwiczyć słuchanie empatyczne i / lub empatię poznawczą (mogę się z Tobą nie zgodzić, choć chętnie poznam Twoją perspektywę).

8. Zadania pisemne – angażują różne obszary mózgu, zmuszając do syntezy i tworzenia projektów, pomysłów. Łączą to już mi znane z nowym, pojawiającym się na warsztatach

9. Prezentacje efektów pracy – umożliwia konfrontacje własnych pomysłów i grupowych, z pozostałymi uczestnikami warsztatów.

10. Plan Działań Wdrożeniowych – narzędzie umożliwia zaplanowanie wdrożenia wiedzy ze szkolenia do codzienności zawodowej uczestników spotkania

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Praktyk komunikacji?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę