Cloud PowerShell

Szkolenie PowerShell

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie PowerShell

Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników. Dlatego też pierwsze cztery moduły stanowią pewne wprowadzenie (podstawa programowa) dla osób, które nigdy nie pracowały z PowerShellem. Z kolei kolejne 4 moduły można uznać za zagadnienia średniozaawansowane. Kursant zostanie wprowadzony nie tylko w pewne bardziej zawiłe zagadnienia związane z systemami operacyjnymi, ale również pozna techniki pracy z PowerShellem, które dotykają konkretnego działu.

Dla kogo jest szkolenie PowerShell?

Dla administratorów systemów.

Dla programistów.

Dla inżynierów DevOps.

Dla administratorów baz danych.

Dla administratorów sieci.

Program szkolenia PowerShell

WARTO WIEDZIEĆ

Powłoka systemowa
Opis powłoki systemowej
Logika obiektowa
Wprowadzenie do logiki obiektowej
PowerShell – co to takiego?
Przedstawienie PowerShella, cech, zalet i możliwości
Historia i wersje
Zapoznanie z historią i różnymi wersjami
Wymagania
Przedstawienie wymagań dla instalacji PowerShella

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Uruchomienie konsoli PowerShell
Sposoby uruchomienia konsoli
Demonstracja działania
Demonstracja podstawowego działania konsoli PowerShell
Dostosowanie właściwości
Demonstracja działania i konfiguracji właściwości konsoli
Sprawdzenie wersji
Demonstracja jak sprawdzić wersję PowerShella
Podniesienie uprawnień
Uruchomienie konsoli w trybie Administratora
Skróty klawiszowe
Demonstracja najważniejszych skrótów klawiszowych
Działanie na obiektach
Demonstracja działania na obiektach
Zapoznanie z PowerShell ISE

FUNDAMENTY

Budowa Poleceń
Opis budowy poleceń wraz z demonstracją
Wyszukiwanie cmdletów
Demonstracja wykorzystania podstawowych
cmdletów (Get-Command, Find-Command)
System pomocy
Demonstracja wykorzystania systemu pomocy
Parametry
Przedstawienie składni cmdletów (omówienie parametrów)
Potok
Demonstracja działania potoku

PRACA Z KONSOLĄ

Aliasy
Demonstajca użycia aliasów
Moduły
Demonstracja użycia modułów (opis, instalacja itp)
Zmienne i operatory
Demonstracja pracy ze zmiennymi i operatorami
Tabliece i Hashtables
Demonstracja pracy z tablicami i hashtablami
Formatowanie wyników
Demonstracja różnych technik formatowania wyników

PRACA Z DANYMI

Wprowadzenie
Krótkie wprowadzenie na temat całego modułu
Pliki i katalogi
Demonstracja pracy z plikami i katalogami
Rejestr Windows
Demonstracja pracy z rejestrem systemu
Dziennik zdarzeń
Demonstracja pracy z dziennikami zdarzeń
Import/Export danych
Demonstracja importu/exportu danych
Różne formaty
Różne formaty

PRACA W SIECI

Konfiguracja interfejsów
Demonstracja konfiguracji interfejsów sieciowych
Testowanie łączności
Demonstracja sposobów testowania łączności
Praca zdalna
Demonstracja pracy ze zdalnymi maszynami
Firewall
Demonstracja pracy z firewallem
Web Scrapping
Demonstracja pobierania danych ze stron internetowych

PRACA Z ACTIVE DIRECTORY

Moduł AD
Omówienie i demonstracja modułu AD
Operacje na użytkownikach
Demonstracja operacji wykonywanych na kontach użytkowników
Operacje na komputerach
Demonstracja operacji wykonywanych na kontach komputerów
Operacje na grupach
Demonstracja operacji wykonywanych na kontach grup
Audyt domeny
Demonstracja podstawowych metod przeszukania bazy AD

PRACA W CHMURZE

Przegląd narzędzi
Przegląd narzędzi do zarządzania usługami Azure
Moduł Azure
Instalacja modułu Azure i połączenie z subskrybcją
Grupy zasobów
Demonstracja poruszania się po zasobach
Azure i tworzenie grupy zasobów
Wirtualne sieci
Demonstracja tworzenia sieci wirtualnej
Maszyny wirtualne
Demonstracja utworzenia maszyny wirtualnej, połączenie się z nią i instalacja IIS

Czego nauczysz się na szkoleniu PowerShell?

czym jest to narzędzie, do czego może się przydać oraz dlaczego warto go znać

technik pracy z konsolą Windows PowerShell

budowy i wykorzystania cmdletów oraz parametrów

korzystania z systemu pomocy

podstaw pracy z potokami

jak korzystać z aliasów, modułów, zmiennych oraz operatorów

sortowanie, grupowanie oraz formatowanie wyników

pracy z plikami i folderami

pracy z rejestrem systemu Windows oraz dziennikiem zdarzeń

exportu oraz importu danych

pracy z różnymi formatami danych

konfiguracji interfejsów sieciowych oraz testowania łączności

podstaw pracy zdalnej

tworzenia reguł zapory sieciowej

technik web scrapingu

pracy z domeną Active Directory w tym zarządzania kontami użytkowników, komputerów i grup

pracy z usługami Azure, w tym instalacji modułu Azure PowerShell

tworzenia grup zasobów, wirtualnych sieci oraz wirtualnych maszyn

konfiguracji profilu

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu PowerShell?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę