Backend PHP

Szkolenie PHP – podstawy programowania

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z PHP

PHP to technologia wykorzystywana do budowania stron WWW, ale nie tylko. Jego główny atut to niski próg wejścia dla początkującego programisty, ale obiektowość nie jest mu obca. Pozwala wytwarzać oprogramowanie zaspokajające oczekiwania wymagających doświadczonych programistów. Dzięki temu kursowi uczestnicy poznają możliwości i zalety tego języka oraz w praktyce doświadczą jak szybko można stworzyć aplikację webową przy jego użyciu.

Dla kogo jest szkolenie z PHP?

Dla osób chcących dowiedzieć się czym programowanie jest i czy jest to dla mnie.

Dla osób chcących nauczyć się podstaw języka PHP.

Dla osób początkujących chcących uporządkować posiadaną wiedzę.

Program szkolenia PHP

Moduł 1: Wprowadzenie do języka PHP

trochę historii od 5.x do dziś i omówienie działania języka PHP
uruchomienie środowiska pracy opartego o dockera
pierwsze kroki w PHP
pierwszy skrypt „hello world”
podstawowe znaczniki i instrukcje (echo, require, include)
komentarze w kodzie

Moduł 2: Typy danych

rzutowanie typu

Moduł 3: Zmienne i stałe

deklarowanie i zarządzanie zmiennymi
deklarowanie i użycie stałych

Moduł 4: Operatory:

matematyczne
przypisania
porównania
logiczne
konkatenacja

Moduł 5: Instrukcje sterujące:

if, switch, while, do while, break, continue, return

Moduł 6: Pętle

for, foreach

Moduł 7: Tablice

numeryczne, asocjacyjne
operacje na tablicach
tablice wielowymiarowe

Moduł 8: Funkcje

przykłady funkcji
deklarowanie i używanie własnych funkcji

Moduł 9: Współpraca z danymi przychodzącymi z zewnątrz

obsługa danych wejściowych
walidacja przychodzących danych

Moduł 10: Zapis i odczyt plików

Moduł 11: Współpraca z bazą danych MySQL

Moduł 12: Podstawy obsługi sesji

Czego nauczysz się na szkoleniu z PHP?

Podstawowej składni języka PHP

Wykorzystywać typy do ułatwienia codziennej pracy

Kontrolować przepływ programu przy pomocy pętli i instrukcji warunkowych

Debugować swój kod w celu znalezienia błędów

Przećwiczysz podstawowe struktury danych wbudowane w język oraz nauczysz się tworzyć własne

Poznasz techniki pozwalające na tworzenie czytelnego i uporządkowanego kodu

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z PHP?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę