DevOps Konteneryzacja

Szkolenie OpenShift

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z OpenShift

OpenShift jest platformą do zarządzania aplikacjami w chmurze, opartą o Kubernetes. Jest to platforma wieloplatformowa, pozwala na uruchamianie aplikacji w różnych środowiskach i zapewnia zarządzanie aplikacjami, skalowanie, automatyzację i bezpieczeństwo.

Dla kogo jest szkolenie z OpenShift?

Dla programistów, którzy chcą nauczyć się konteneryzacji.

Dla osób, które chcą nauczyć się automatyzować swoje środowiska.

Dla administratorów, którzy chcą wejść w świat koneteryzacji.

Dla architektów, którzy muszą używać konteneryzacji w swojej pracy.

Program szkolenia z OpenShift

Moduł 0 – Wstęp

Omówienie szkolenia, sprawy organizacyjne

Moduł 1 – Omówienie funkcjonalności i architektury OpenShift

Architektura
DevOps
Openshift vs Kubernetes – omówienie różnic
Openshift Web Console
CLI
API

Moduł 2 – Przygotowanie środowiska na potrzeby szkolenia

Instalacja oc, podman lub docker, dostęp do klastra Openshift

Moduł 3 – Konteneryzacja aplikacji

Omówienie technologii konteneryzacji w środowisku OpenShift

Moduł 4 – Tworzenie usług kontenerowych

Utworzenie obrazu za pomocą Podman dla przykładowej aplikacji
napisanej w języku Java
Utworzenie pliku kontenera Dockerfile
Omówienie dobrych praktyk

Moduł 5 – Zarządzanie kontenerami

Podstawowe polecenia do zarządzania obrazami kontenerów.

Moduł 6 – Zarządzanie obrazami kontenerów

Budowanie obrazu
Omówienie source-to-image (S2I).

Moduł 7 – Project, Application

Utworzenie nowego projektu, konfiguracja

Moduł 8 – Pods, DeploymentConfigs, Deployment, StatefulSets

Omówienie podstawowych obiektów

Moduł 9 – ConfigMap i Secret

Zarządzanie konfiguracją.

Moduł 10 – Networking

Omówienie obiektów Route, Service.

Moduł 11 – Wdrażanie aplikacji kontenerowych na OpenShift

Utworzenie nowego projektu / aplikacji.

Moduł 12 – Logs

Podgląd logów z aplikacji

Moduł 13 – Wdrażanie aplikacji składającej się z kilku usług zależnych od siebie

Utworzenie kilku usług

Moduł 14 – Health Check – Monitoring stanu aplikacji wdrożonej w kubernetes

Przykłady monitoringu Health Check na podstawie przykładowej aplikacji.

Moduł 15 – CronJob

Zadania cykliczne

Moduł 16 – Skalowanie horyzontalne

Omówienie dobrych praktyk

Moduł 17 – Debugowanie

Uruchomienie kontenera w trybie debug.

Moduł 18 – Rozwiązywanie problemów z aplikacjami kontenerowymi

Moduł 19 – Dobre praktyki pracy z klastrem Openshift

Moduł 20 – Podsumowanie

Czego nauczysz się na szkoleniu z OpenShift?

Omówimy podstawowe funkcjonalności architektury OpenShift.

Nauczysz się przygotowywać środowisko konteneryzacji.

Poznasz zasady zarządzania kontenerami.

Dowiesz się jak monitorować i skalować stanami aplikacji w Kubernetes.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z OpenShift

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę