AI Deep Learning

Szkolenie Large Language Models

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Large Language Models

Szkolenie Large Language Models skupia się na naukowym i praktycznym zgłębianiu obszaru dużych modeli językowych. LLMs to potężne modele językowe, które są sztucznymi inteligencjami zdolnymi do przetwarzania i generowania ludzkich tekstów. Te modele, takie jak GPT (Generative Pre-trained Transformer), charakteryzują się dużą liczbą parametrów i są trenowane na ogromnych zbiorach danych tekstowych, co pozwala im na przyswajanie złożonych wzorców językowych i tworzenie wiarygodnych tekstów w różnych stylach i kontekstach. LLMs są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak generowanie treści, tłumaczenie maszynowe, tworzenie chatbotów, analiza sentymentu oraz wiele innych, a ich rosnąca popularność sprawia, że stają się coraz bardziej istotnym narzędziem w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego i sztucznej inteligencji.

Dla kogo jest szkolenie Large Language Models?

Programistów i inżynierów oprogramowania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat modeli językowych i nauczyć się ich efektywnego wykorzystania w praktyce.

Analityków danych i naukowców danych, którzy chcą wykorzystać LLMs do analizy i przetwarzania dużych zbiorów tekstowych.

Specjalistów od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności w obszarze modeli językowych.

Osób zajmujących się analizą sentymentu, przetwarzaniem języka naturalnego oraz wszelkimi innymi zadania związane z przetwarzaniem tekstu.

Program szkolenia Large Language Models

Wstęp

Podstawowe zagadnienia związane z pracą na tekście, przygotowanie danych tekstowych
Teoretyczne wprowadzenie do Large Language Models (Zrozumienie koncepcji, architektury modeli i procesu trenowania)

Wprowadzenie do LLMs

Zastosowanie poznanych wcześniej koncepcji na podstawowym kodzie
Ewaluacja rozwiązań
Case study

Praktyczne elementy pracy z LLMs

Praktyczne zastosowania (Implementacja i eksploracja praktycznych zastosowań modeli językowych w różnych obszarach, takich jak generowanie tekstu, czy chatboty)
Fine-Tuning (Umiejętność fine-tuningu modeli dla specyficznych zastosowań oraz dostosowywanie do konkretnych potrzeb projektowych)
Inne narzędzia i frameworki
Etyka i Bezpieczeństwo (Świadomość kwestii etycznych związanych z dużymi modelami językowymi oraz techniki zabezpieczające przed potencjalnymi zagrożeniami)

Czego nauczysz się na szkoleniu Large Language Models?

Przygotowywania danych tekstowych: Nauczą się przygotowywać dane tekstowe do pracy z dużymi modelami językowymi, w tym czyszczenia danych, tokenizacji i formatowania.

Zrozumienia podstawowych koncepcji LLMs: Uczestnicy nabędą wiedzę na temat architektury i działania dużych modeli językowych, jak również na temat procesu trenowania tych modeli.

Implementacji LLMs w praktyce: Nauczą się praktycznych aspektów pracy z dużymi modelami językowymi, w tym ich implementacji w różnych obszarach, takich jak generowanie tekstu czy tworzenie chatbotów.

Świadomości etycznej i bezpieczeństwa: Zdobędą świadomość kwestii etycznych związanych z dużymi modelami językowymi oraz nauczą się technik zabezpieczających przed potencjalnymi zagrożeniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Large Language Models ?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę