DevOps Konteneryzacja

Szkolenie Kubernetes

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

21 h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Kubernetes

Kubernetes (K8s) to otwarte oprogramowanie służące do automatyzacji procesów uruchamiania, skalowania i zarządzania aplikacjami w kontenerach. Kubernetes grupuje kontenery, które są częścią jednej aplikacji, w logicznie grupy, ułatwiając ich odnajdywanie i zarządzanie nimi. Korzysta z wieloletniego doświadczenia Google w uruchamianiu wielkoskalowych serwisów i łączy je z najlepszymi pomysłami i praktykami wypracowanymi przez społeczność.

Wymagania ogólne:

Umiejętność zalogowania się na zdalną maszynę wirtualną po SSH, podstawowe zrozumienie zagadnień z obszaru konteneryzacji.

Dla kogo jest szkolenie Kubernetes?

Dla DevOpsów, SysAdminów i Developerów, zarówno tych chcących rozpocząć swoją przygodę z Kubernetes, jak i tych, którzy mają opanowane podstawy.

Dla pentesterów, speców od bezpieczeństwa i liderów technicznych, którym sen z powiek spędza potrzeba dokładniejszego wglądu w środowiska operacyjne.

Dla osób, które interesują się techniczną stroną infrastruktury opartej o platformy kontenerowe.

Dla developerów, którzy chcą uprościć sobie pracę i poszerzyć kompetencje.

Program szkolenia Kubernetes

Moduł 1: Wprowadzenie do Kubernetes

Przegląd architektury Kubernetes
Kluczowe komponenty i ich rola
Podstawowe obiekty: Namespace, Pod, Deployment

Moduł 2: Środowisko deweloperskie w Kubernetes

Ustawienia środowiska lokalnego
Narzędzia deweloperskie
Wykorzystanie kubectl w praktyce

Moduł 3: Podstawy pracy z kontenerami

Podstawy konteneryzacji
Tworzenie i zarządzanie kontenerami
Podstawy Dockerfile i obrazów kontenerów

Moduł 4: Wdrażanie aplikacji

Wdrażanie i aktualizacja aplikacji
Rollout i zarządzanie wersjami
Debugowanie i obsługa logów w środowisku Kubernetes

Moduł 5: Zarządzanie komunikacją

Podstawy obiektów typu Service
Typy obiektów i różnice w działaniu
Zapewnienie komunikacji z wykorzystaniem Service

Moduł 6: Zarządzanie konfiguracją

ConfigMaps i Secrets
Zarządzanie ustawieniami aplikacji
Przykłady zastosowań i najlepsze praktyki

Moduł 7: Projekt praktyczny: Aplikacja w Kubernetes

Planowanie i wdrażanie aplikacji
Skalowanie i zarządzanie zasobami
Integracja z zewnętrznymi usługami

Moduł 8: Zaawansowane obiekty Kubernetes

Przechowywanie danych: PV, PVC, StorageClass
CronJob oraz Job
Wykorzystanie Load Balancerów i Ingress

Moduł 9: Automatyzacja z wykorzystaniem Helm oraz podejścia GitOps

Narzędzia Helm i ArgoCD
Automatyzacja wdrażania z wykorzystaniem podejścia GitOps
Najlepsze praktyki w obszarze automatyzacji

Moduł 10: Wzorce projektowe i dobre praktyki

Wzorce projektowe, jak init oraz sidecar
Dobre praktyki
Bezpieczeństwo aplikacji w Kubernetes

Czego nauczysz się na szkoleniu Kubernetes?

Program szkoleniowy został opracowany z myślą o deweloperach, którzy potrzebują zrozumieć i skutecznie wykorzystać Kubernetes w procesie tworzenia, wdrażania oraz zarządzania aplikacjami. Uczestnicy nauczą się, jak dostosować środowisko deweloperskie, efektywnie wdrażać i zarządzać aplikacjami, a także jak wykorzystywać zaawansowane narzędzia i techniki dostępne w Kubernetes.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Kubernetes?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę