DevOps Konteneryzacja

Szkolenie Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA)

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

28h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z KCNA

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Kubernetes and Cloud Native Associate. Jest to podstawowe szkolenie, które pozwala zapoznać się z technologią Kubernetes. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie samodzielnie zarządzać podstawowymi komponentami Kubernetes.

Dla kogo jest szkolenie z KCNA?

Szkolenie z Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) jest przeznaczone dla profesjonalistów IT, administratorów systemów, inżynierów DevOps oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania aplikacjami w środowisku chmurowym opartym na Kubernetes. Jest to odpowiednie szkolenie zarówno dla początkujących, którzy chcą poznać podstawy konteneryzacji i orkiestracji, jak i dla doświadczonych specjalistów, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje.

Program szkolenia Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA)

1. Kubernetes Fundamentals:

Zasoby w Kubernetes: Zasoby, które można zarządzać i wdrażać w klastrze Kubernetes.
Architektura Kubernetes: Struktura i komponenty architektoniczne platformy Kubernetes.
Interfejs API Kubernetes: Interfejs programistyczny do zarządzania Kubernetes.
Kontenery: Kontenery, izolowane jednostki aplikacji używane w Kubernetes.
Planowanie (Scheduling): Proces planowania i alokacji zasobów w klastrze Kubernetes.

2. Orkiestracja Kontenerów:

Podstawy Orkiestracji Kontenerów: Podstawowe koncepcje związane z orkiestracją kontenerów.
Środowisko uruchomieniowe (Runtime): Środowisko uruchomieniowe dla kontenerów.
Bezpieczeństwo: Aspekty zabezpieczeń w kontekście kontenerów i orkiestracji.
Sieciowanie: Rozwiązania związane z komunikacją między kontenerami.
Service Mesh: Systemy kontroli ruchu w klastrze kontenerowym.
Przechowywanie (Storage): Zarządzanie przechowywaniem danych w kontenerach.

3. Architektura Cloud Native:

Autoskalowanie: Automatyczne dostosowywanie zasobów w oparciu o obciążenie.
Serverless: Tworzenie aplikacji bez zarządzania infrastrukturą.
Społeczność i Zarządzanie: Społeczność i zarządzanie projektami open source.
Role i Persony: Rola i persona w projekcie cloud native.
Otwarte Standardy: Wykorzystywanie otwartych standardów w rozwiązaniach cloud native.

4. Obserwowalność Cloud Native:

Telemetria i Obserwowalność: Zbieranie i analiza danych diagnostycznych aplikacji.
Prometheus: Narzędzie do monitorowania aplikacji i infrastruktury.
Zarządzanie Kosztami: Zarządzanie kosztami w środowisku cloud native.

5. Dostarczanie Aplikacji w Środowisku Cloud Native:

Podstawy Dostarczania Aplikacji: Podstawy dostarczania aplikacji w środowisku cloud native.
GitOps: Praktyka zarządzania infrastrukturą jako kodem.
CI/CD (Ciągła Integracja i Dostarczanie): Automatyzacja procesów budowy i dostarczania aplikacji.

Czego nauczysz się na szkoleniu z KCNA?

Podczas szkolenia z Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) nauczysz się podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem aplikacjami w środowisku chmurowym opartym na Kubernetes, w tym konfiguracji klastrów, orkiestracji kontenerów, monitoringu aplikacji oraz praktyk DevOps. Szkolenie KCNA obejmuje także tematy związane z bezpieczeństwem, skalowalnością i dostarczaniem aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu KCNA?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę