Backend JAVA

Szkolenie Java Persistence API

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Java

Java jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych języków programowania, zarówno w dużych korporacjach jak i niewielkich firmach. Interfejs JPA , to standard mapowania obiektowo relacyjnego obowiązujący w Javie. Na szkoleniu Java Persistence API poznasz rozwiązania ORM, dowiesz się, czym jest mapowanie obiektowo relacyjne oraz nauczysz się pracy z obiektami encyjnymi i z zapytaniami.

Dla kogo jest szkolenie Java Persistence API?

Dla programistów, którzy chcą ułatwić sobie pracę z bazami danych.

Dla tych, którzy potrzebują przyspieszenia i ułatwienia w rozwijaniu aplikacji bazodanowych.

Program szkolenia Java

Rozwiązania ORM

Wykorzystanie baz relacyjnych w języku Java
Model obiektowy i relacyjny
Standard JPA
Implementacje JPA
Obiekty encyjne

Mapowanie obiektowo relacyjne

Opis przy użyciu adnotacji oraz XML
Klucze główne proste i złożone
Typy relaccji między encjami
Mapowanie hierarchii
Obiekty Embedded

Praca z obiektami encyjnymi

Kontekst utrwalania
Menadżer encji
Podstawowe operacje przy wykorzystaniu EntityManager
Kaskadowa propagacja operacji
Zarządzanie transakcjami
Walidacja encji

Praca z zapytaniami

Java Persistence Query Language – JPQL i HQL
Criteria API – programistyczne modelowanie zapytań
Zapytania natywne

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Java?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę