Data Google

Szkolenie Google BigQuery

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Google BigQuery

Google BigQuery jest hurtownią danych dostępną w usłudze Google Cloud. Zapewnia przechowywanie i zarządzanie dużą ilością danych. BigQuery cechuje duża skalowalność i to, że zarządzanie nie wymaga utrzymywania drogiej infrastruktury.

Dla kogo jest szkolenie Google BigQuery?

Dla architektów rozwiązań i specjalistów w zakresie hurtowni danych

Dla analityków danych i osób zajmujących się przetwarzaniem danych.

Dla inżynierów danych odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie infrastruktury.

Dla osób, które znają podstawy języka SQL.

Program szkolenia Google BigQuery

Moduł 1 – Wprowadzenie do Google Cloud Platform

Google BigQuery jako część platformy Google Cloud Platform (GCP)
komplementarne usługi GCP wykorzystywane razem z BigQuery (Google Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Functions, DataPrep i inne)
omówienie podstawowych komponentów GCP potrzebnych w pracy z BigQuery (projekt, konto rozliczeniowe, uprawnienia użytkowników)
wprowadzenie do hurtowni danych – idea działania, najważniejsze pojęcia i założenia

Moduł 2 – Podstawy pracy z Google BigQuery

zbiory danych, tabele i zapytania – jak wygląda praca z danymi w BigQuery
edytor zapytań w interfejsie Google BigQuery
Cloud Shell – praca z danymi w środowisku CLI (command line)
pobieranie danych z wykorzystaniem podstawowych zapytań SELECT
manipulowanie wynikami zapytań z wykorzystaniem filtrowania (WHERE), sortowania (ORDER BY)
agregowanie danych (COUNT, SUM) z wykorzystaniem GROUP BY i HAVING

Moduł 3 – Tworzenie i zarządzanie zbiorami danych i tabelami

tworzenie i ustawienia zbiorów danych
tworzenie tabeli w oparciu o schemat i zapytania CREATE OR REPLACE TABLE
podstawowe typy danych i tryby kolumn
praca z tablicami (arrays) i strukturami (structs) w BigQuery
partycjonowanie danych i zapytania do wielu tabel z wykorzystaniem sufiksów (wildcard tables)

Moduł 4 – Ładowanie danych do Google BigQuery

wprowadzenie do procesów ETL i ELT na przykładzie hurtowni danych BigQuery
publiczne zbiory danych (BigQuery Public Datasets)
import danych z Google Cloud Storage do BigQuery
wczytywanie danych z zewnętrznych źródeł danych – MySQL, PostgreSQL
wczytywanie danych z Google Drive i Google Sheets
logowanie danych w BigQuery za pomocą BigQuery API
automatyzacja ładowania danych za pomocą Data Transfer Service i Scheduled Queries

Moduł 5 – Pisanie zapytań SQL w BigQuery – ćwiczenia praktyczne

łączenie danych z wielu tabel z wykorzystaniem JOINs
Common Table Expressions z wykorzystaniem WITH w BigQuery
praca z tablicami danych z wykorzystaniem funkcji ARRAY_AGG i UNNEST
formatowanie daty i czasu – praca z danymi TIMESTAMP, DATETIME i DATE
Saved Queries – zapisywanie zapytań i współpraca w zespole

Moduł 6 – Wizualizacja danych i raportowanie z wykorzystaniem BigQuery

eksport i analiza danych z BigQuery w Google Sheets
tworzenie dashboardów w Looker Studio w oparciu o dane z Google BigQuery
integracja BigQuery z innymi narzędziami do wizualizacji danych (PowerBI, Tableau)

Moduł 7 – Praktyczne zastosowania BigQuery w codziennej pracy

BigQuery API i biblioteki Google Cloud Client Libraries w popularnych językach programowania
łączenie Google BigQuery z popularnymi narzędziami Data Science (Python, pandas, Jupyter)
tworzenie konta serwisowego (service account) i korzystanie z danych w BigQuery w zewnętrznych programach na przykładzie DataGrip
wprowadzenie i omówienie funkcjonalności uczenia maszynowego BigQuery ML – przykłady zastosowań w regresji liniowej i prognozy szeregów czasowych

Czego nauczysz się na szkoleniu Google BigQuery?

poznasz od podstaw działanie Google BigQuery – dynamicznie rozwijającej się hurtowni danych, będącej elementem chmury Google (Google Cloud Platform)

nauczysz się podstaw pracy w BigQuery – pisania zapytań, tworzenia i zarządzania zbiorami danych oraz tabelami, tworzenia i projektowania procesów ETL i ELT z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w chmurze Google

dowiesz się, jak wizualizować dane zbierane w hurtowni danych w Looker Studio i Google Sheets, a także jak połączyć BigQuery z popularnymi narzędziami takimi jak PowerBI i Tableau

poznasz praktyczne zastosowania BigQuery w codziennej pracy w obszarze data science oraz dowiesz się, jak w prosty sposób rozpocząć przygodę z uczeniem maszynowym dzięki wykorzystaniu funkcjonalności BigQuery ML

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Google BigQuery?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę