Projektowanie i architektura Software design

Szkolenie Domain Driven Design

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Domain Driven Design

Domain Driven Design to podejście do projektowania systemów, które kładzie duży nacisk na jak najlepsze odzwierciedlenie procesów i założeń biznesowych w implementacji. Obiekty i ich relacje powinny jak najbardziej odzwierciedlać biznes, a nazewnictwo powinno być spójne z językiem biznesowym. DDD daje nam narzędzia, struktury i terminologię, które możemy wykorzystać w procesie podejmowania decyzji projektowych. Jest zestawem koncepcji i technik wspierających projektowanie i implementację modeli biznesowych.

Dla kogo jest szkolenie z Domain Driven Design?

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, projektantów, architektów, analityków biznesowych i product ownerów, którzy pragną poznać praktycznie i przećwiczyć projektowanie złożonych modeli domen z wykorzystaniem Domain Driven Design.

Szkolenie oparte jest na rzeczywistych przykładach i praktycznym zastosowaniu, dzięki czemu uczestnicy rozbudują swoją wiedzę teoretyczną oraz udoskonalą umiejętność modelowania strategicznego i taktycznego.

Program szkolenia z Domain Driven Design

Wprowadzenie

Czym jest podejście ukierunkowane na domenę?
Klasy typowych problemów
Kiedy i jak stosować podejście Domain Driven Design?

Proces modelowania

Pułapki podejścia Database First i modelowania opartego o rzeczowniki
Wykorzystanie EventStormingu w procesie
EventStorming Big Picture – odkrywanie języka i wstępnych granic
EventStorming Process Level – modelowanie procesów i granic kontekstów
EventStorming Design Level – modelowanie agregatów i ich granic
Tips & Tricks

Sesja EventStormingu

Wzorce strategiczne Domain Driven Design

Katalog wzorców
Bounded Context
Sposoby odkrywania domen, subdomen i Bounded Contextów
Ubiquitous Language
Sposoby odkrywania języka, jego rola w komunikacji i implementacji
Context Map
Sposoby integracji kontekstów

Wzorce taktyczne Domain Driven Design

Katalog building blocków wraz z implementacjami
Value Object
Entity
Aggregate
Okrywanie niezmienników
Heurystyki modelowania agregatów
4 Zasady identyfikacji granic spójności
Typowe konsekwencje błędnej granicy agregatu
Repository
Factory
Domain Service
Policy
Wykorzystanie Design Patterns w modelowaniu polityk
Specification
Event
Saga
Typowe zagadnienia implementacyjne
Persystencja agregatów
Z wykorzystaniem osobnego modelu
Z wykorzystaniem ORM
Z wykorzystaniem zdarzeń
Walidacja danych
Z wykorzystaniem infrastruktury
Z wykorzystaniem domeny
Z wykorzystaniem frameworka
Inne podejścia
Komunikacja pomiędzy modułami
Komunikacja w monolicie
Komunikacja w architekturze mikroserwisowej
Testowanie
Przełożenie modelu domenowego na architekturę aplikacji, integracja z frameworkiem
Powiązane techniki
Command Query Responsibility Segregation
Event Sourcing
Event Driven Architecture

Zagadnienia dodatkowe

4 poziomy modelu – struktury wielkiej skali
Capabilities
Operations
Policies
Decision Support

Good & Bad practices

Przegląd typowych błędów modelowania i implementacji
Przegląd pomocnych heurystyk modelowania
DDD vs DDD Lite

Q&A

Czego się nauczysz na szkoleniu z Domain Driven Design

Zrozumiesz w jaki sposób Domain Driven Design pomaga w projektowaniu systemu informatycznego.

Nauczysz się zastosowania technik z poziomu wzorców taktycznych w obrębie Bounded Context.

Dowiesz się jak prawidłowo zastosować myślenie strategiczne (strategic thinking) podczas budowania systemu informatycznego.

Zrozumiesz znaczenie zdarzeń domenowych (Domain Events) i sposobu, w jaki mogą być użyte w integracji Bounded Contexts.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Domain Driven Design?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę