Data Power BI

Szkolenie dla administratorów usługi Power BI

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

24h / 3 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie dla administratorów usługi Power BI

Szkolenie z administracji Power BI Service zostało zaprojektowane z myślą o specjalistach IT i administratorach, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania i optymalizacji środowiska Power BI w organizacji. Szkolenie omawia kluczowe aspekty, takie jak zaawansowane techniki odświeżania danych, zabezpieczania treści oraz integracji Power BI z innymi narzędziami Microsoft. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać dostępami, tworzyć architekturę BI oraz monitorować środowisko Power BI, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Szkolenie łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiając uczestnikom zdobycie umiejętności niezbędnych do profesjonalnej administracji Power BI Service.

Dla kogo jest szkolenie dla administratorów usługi Power BI

specjaliści IT

administratorzy

Przed wzięciem udziału w naszym szkoleniu dotyczącym administracji Power BI Service, prosimy upewnić się, że uczestnicy spełniają poniższe kryteria:

Znajomość podstaw Power BI: Powinieneś być zaznajomiony z podstawowymi funkcjami Power BI Desktop, takimi jak tworzenie raportów, wizualizacje danych i podstawowe modelowanie danych.

Podstawy pracy z Power BI Service: Oczekujemy, że uczestnicy mają podstawową wiedzę na temat publikowania raportów, udostępniania zawartości oraz korzystania z różnych funkcji dostępnych w Power BI Service.

Podstawowa wiedza na temat zarządzania danymi: Chociaż szczegółowe aspekty zarządzania danymi zostaną omówione podczas szkolenia, podstawowa wiedza na temat źródeł danych, połączeń i procesowania danych będzie pomocna.

Zrozumienie podstawowych koncepcji administracji IT: Będzie korzystne, jeśli uczestnik ma pewne doświadczenie w zakresie administracji systemami IT lub aplikacjami biznesowymi.

Program szkolenia dla administratorów usługi Power BI

Wprowadzenie do Power BI Service (1h)

Przegląd interfejsu Power BI Service
Historia i ewolucja Power BI w ekosystemie Microsoft

2. Fundamenty administracji Power BI (3h)

Power BI jako komponent platformy Azure i współdzielone konfiguracje
Licencjonowanie w Power BI
Konfiguracje na poziomie tenantu i ich wpływ na działanie usługi
Kluczowe elementy Power BI Service: obszary robocze i narzędzia BI
Proces tworzenia obszarów roboczych

3. Zarządzanie dostępami w Power BI Service (3h)

Role administracyjne w Power BI
Kontrola dostępu do obszarów roboczych
Zarządzanie dostępem do raportów i zbiorów danych
Publikacja poprzez aplikacje Power BI

4. Zarządzanie treścią w Power BI Service (2h)

Konfiguracje raportów, zbiorów danych i obszarów roboczy
Procesy odświeżania danych

5. Budowa architektury BI w Power BI Service (3h)

Wykorzystanie Dataflows jako semantycznej warstwy danych
Wykorzystanie zbiorów danych dostępnych dla wielu użytkowników (shared datasets)
Zastosowanie deployment pipelines

6. Zaawansowane techniki odświeżania danych (3h)

Praca z bramami Power BI (Power BI Gateways)
Odświeżanie inkrementalne (Incremental refresh)

7. Zabezpieczenia danych w Power BI (4h)

Zarządzanie embed codes i linkami do udostępniania raportów
Ustawienia na poziomie tenanta
Implementacja RLS (Row Level Security) i OLS (Object Level Security) w Power BI
Utworzenie grup zabezpieczeń specjalnie dla Power BI

8. Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem Power BI (2h)

Audyt i śledzenie aktywności użytkowników
Monitorowanie wydajności raportów i zbiorów danych
Zarządzanie problemami i błędami

9. Integracja Power BI z innymi usługami Microsoft (2h)

Integracja Power BI z Microsoft Teams
Połączenie Power BI z Power Automate
Integracja Power BI z Power Apps

10. Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi (1h)

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
Przegląd dostępnych zasobów i ścieżek dalszego kształcenia

Czego nauczysz się na szkoleniu dla administratorów usługi Power BI?

jak skutecznie zarządzać dostępami

tworzenia architektury BI

monitorowania środowiska Power BI, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu dla administratorów usługi Power BI?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę