Rozwój osobisty i komunikacja Soft Skills

Szkolenie Budowanie efektywnego zespołu. Warsztat dla managerów

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Budowanie efektywnego zespołu. Warsztat dla managerów

Masz dość przeciętnych wyników? Chcesz zbudować zespół, który osiąga szczyty i inspiruje każdego członka? Dołącz do elitarnego grona managerów na naszym szkoleniu „Budowanie efektywnych zespołu”!

Dla kogo jest to szkolenie? Dla Managerów wszystkich szczebli, którzy pragną uzyskać:

Głęboką wiedzę na temat psychologii i dynamiki zespołów

Praktyczne umiejętności komunikacji, budowania zaufania i motywowania

Skuteczne narzędzia do rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnej kultury

Indywidualny plan wdrożenia nabytych umiejętności do codziennej praktyki

Cele:

Budowanie zaangażowanych i produktywnych zespołów

Zwiększanie efektywności współpracy

Rozwiązywanie konfliktów i budowania pozytywnych relacji

Motywowanie pracowników do osiągania najlepszych wyników

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

1. Zrozumieć znaczenie i rolę efektywnych zespołów

Wyjaśniać pojęcie efektywnego zespołu i jego znaczenie dla osiągania celów organizacyjnych
Identyfikować korzyści płynące z efektywnego zarządzania zespołem
Rozumieć rolę menadżera w budowaniu, motywowaniu i prowadzeniu zespołu

2. Charakteryzować efektywne zespoły

Określać kluczowe cechy wysoko wydajnych zespołów
Rozpoznawać etapy rozwoju zespołu i ich wpływ na jego funkcjonowanie
Analizować dynamikę grupową i czynniki wpływające na efektywność zespołu
Identyfikować role i funkcje w zespole oraz ich znaczenie dla współpracy

3. Skutecznie komunikować się i budować zaufanie

Stosować techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej w zespole
Prowadzić spotkania zespołu w sposób angażujący i produktywny
Budować zaufanie i pozytywne relacje oparte na wzajemnym szacunku
Aktywnie słuchać i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej

4. Motywować i angażować zespół

Wykorzystywać różne teorie motywacji do inspirowania i angażowania pracowników
Rozpoznawać i rozumieć wpływ osobowości na motywację
Dostosowywać strategie motywacyjne do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników
Identyfikować i przeciwdziałać czynnikom demotywującym

5. Zarządzać konfliktami w zespole

Rozpoznawać i analizować rodzaje konfliktów w zespole
Stosować efektywne techniki rozwiązywania konfliktów i mediacji
Prowadzić negocjacje w sposób konstruktywny i osiągać korzystne dla wszystkich rozwiązania
Zapobiegać konfliktom i budować kulturę współpracy w zespole

6. Budować pozytywną kulturę organizacyjną

Wyjaśniać znaczenie kultury organizacyjnej dla efektywności zespołu
Identyfikować wartości i normy kulturowe sprzyjające współpracy i osiąganiu celów
Opracowywać strategie promowania pozytywnej kultury organizacyjnej w zespole
Wprowadzać zmiany kulturowe i zarządzać nimi w sposób efektywny

Uczestnicy nabędą umiejętności:

1. Zrozumienie znaczenia efektywnych zespołów:

Uczestnicy zdobędą głębsze spojrzenie na to, dlaczego efektywne zespoły są kluczowe dla osiągnięcia celów organizacyjnych oraz jak rola menadżera wpływa na ich budowę i funkcjonowanie

2. Identyfikacja cech wysoko wydajnego zespołu:

Poprzez dyskusje i analizę, uczestnicy będą w stanie zidentyfikować kluczowe cechy, które definiują efektywny zespół, co pozwoli im na lepsze kierowanie swoimi zespołami

3. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i budowanie zaufania:

Uczestnicy będą uczestniczyć w treningach, które pomogą im w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Będą także rozwijać umiejętności budowania zaufania i tworzenia pozytywnych relacji w zespole poprzez praktyczne ćwiczenia

4. Zrozumienie teorii motywacji i jej zastosowanie w zarządzaniu zespołem:

Poprzez wykłady i dyskusje, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych teorii motywacji oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich wykorzystania w kontekście zarządzania zespołem, co pozwoli im skuteczniej motywować pracowników

5. Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów:

Uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw narzędzi i technik, które pomogą im skutecznie rozwiązywać konflikty w zespole oraz budować harmonię i współpracę między członkami zespołu

6. Opracowanie strategii budowania kultury organizacyjnej:

Poprzez analizę studiów przypadków i wspólne dyskusje, uczestnicy będą rozwijać strategie promowania pozytywnej kultury organizacyjnej, co przyczyni się do budowy efektywnych zespołów

Program szkolenia Budowanie efektywnego zespołu. Warsztat dla managerów

1. Wprowadzenie do budowania efektywnych zespołów:

Omówienie znaczenia efektywnych zespołów dla osiągnięcia celów organizacyjnych
Prezentacja korzyści zarządzania zespołem i wyjaśnienie roli menadżera w jego budowaniu

2. Charakterystyka efektywnych zespołów

• Identyfikacja cech, które definiują wysoko wydajny zespół
• Omówienie dynamiki grupowej i czynników wpływających na efektywność zespołu

3. Komunikacja i budowanie zaufania

Omówienie strategii budowania zaufania i relacji w zespole
Trening umiejętności komunikacyjnych dla menadżerów
Spotkanie efektywnego zespołu
Nauka umiejętności efektywnej delegacji zadań

4. Motywacja zespołu

Poznanie teorii motywacji i sposobów jej zastosowania w kontekście zarządzania zespołem
Motywacja, a osobowość

5. Zarządzanie konfliktami

Identyfikacja źródła konfliktów
Strategie rozwiązywania konfliktów

6. Budowanie kultury organizacyjnej

Omówienie roli kultury organizacyjnej w budowaniu efektywnych zespołów
Opracowanie strategii promowania wartości i norm w zespole

7. Plan działań wdrożeniowych

Opracowanie indywidualne planu wdrożenia doświadczeń ze szkolenia do codzienności zawodowej uczestnika

W pracy wykorzystujemy:

Studia przypadków:

Analiza rzeczywistych sytuacji z życia zawodowego uczestników lub z ogólnie dostępnych źródeł, co pozwoli na lepsze zrozumienie różnorodnych kontekstów i wyzwań związanych z budowaniem efektywnych zespołów

Symulacje i role-playing:

Organizacja scenek symulujących sytuacje związane z budowaniem efektywnych zespołów, w których uczestnicy mogą praktycznie stosować nowo nabytą wiedzę i umiejętności oraz eksperymentować z różnymi taktykami

Ćwiczenia praktyczne:

Przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych, które umożliwią uczestnikom bezpośrednie wypróbowanie różnych technik i metod budowanie efektywnych zespołów

Ankiety i kwestionariusze:

Wykorzystanie ankiety i kwestionariusza, aby zbadać poziom wiedzy uczestników oraz ocenić skuteczność szkolenia i ewentualne postępy lub zbadać określony obszar problematyki szkolenia

Prezentacje multimedialne:

Przedstawienie teorii, modeli i narzędzi związanych z motywacją za pomocą prezentacji multimedialnych, co ułatwi przyswajanie wiedzy i zrozumienie kluczowych koncepcji

Dyskusje grupowe:

Organizacja dyskusji grupowych na temat różnych aspektów budowania efektywnego zespołu, w tym dzielenie się doświadczeniami, refleksje nad sytuacjami praktycznymi oraz wymiana poglądów i taktyk, oraz strategii

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Budowanie efektywnego zespołu. Warsztat dla managerów?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę