AWS Cloud

Szkolenie Amazon EMR

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

8h

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Amazon EMR

Amazon EMR, czyli Amazon Elastic MapReduce, to platforma do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych w chmurze dostarczana przez Amazon Web Services (AWS). Jest przeznaczona do uproszczenia i usprawnienia procesu przetwarzania i analizy dużych ilości danych, zwłaszcza w celach takich jak przetwarzanie danych, transformacja danych, analiza danych i uczenie maszynowe. Amazon EMR ułatwia organizacjom wykorzystanie potencjału frameworków do przetwarzania danych, takich jak Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase i inne.

Dla kogo jest szkolenie z Amazon EMR?

dla inżynierów danych, którzy zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych

dla analityków danych, którzy pracują nad analizą i wydobywaniem informacji z dużych zbiorów danych

dla programistów mogących zdobyć wiedzę na temat tworzenia aplikacji i skryptów

dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą w chmurze i konfigurację klastrów EMR

dla osób kierujących projektami związanymi z przetwarzaniem i analizą danych

dla osób zainteresowanych przetwarzaniem danych w chmurze:

Program szkolenia Amazon EMR

1. Wprowadzenie do usługi EMR – opis architektury i sposoby użycia

2. Tworzenie klastrów EMR – dobre praktyki związane z bezpieczeństwem i optymalizacją kosztową

3. EMR Serverless – czyli wykorzystanie bezserwerowych klastrów rozproszonych

4. Łączność z EMR z wykorzystaniem interfejsu EMR Studio

5. Współdzielenie zasobów klastrowych przez wielu użytkowników

6. Bezpieczeństwo w ramach usługi EMR

7. Skalowalność analityki w EMR

8. Orkiestracja zadań rozproszonych z wykorzystaniem usług powiązanych (Step Function)

Czego nauczysz się na szkoleniu Amazon EMR?

Po ukończeniu szkolenia z Amazon EMR będziesz w stanie skutecznie korzystać z tej platformy do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych oraz tworzenia rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych w chmurze.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Amazon EMR?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę