Zarządzanie Zarządzanie projektami i Scrum

Szkolenie ABC zarządzania projektem

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie ABC zarządzania projektem

Dzisiejsze projekty są coraz bardziej skomplikowane. Są one złożone i wymagające, a na rynku dostępnych jest wiele narzędzi projektowych. Niemniej jednak, w procesie realizacji pro jektów, największym wyzwaniem pozostaje człowiek. Nasz warsztat skierowany jest do osób zarządzających oraz biorących udział w projektach. Celem jest zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami przydatnymi w codziennej pracy projektowej. Pozwalającymi zarówno menedżerom jak i uczestnikom projektu utrzymywać poprawną komunikację i posiadać wspólną wiedzę o postępach prac

Dla kogo jest szkolenie ABC zarządzania projektem?

Jest to warsztat otwarty, przeznaczony jest zarówno dla osób zarządzających projektami jak i członków zespołów projektowych lub produktowych. Optymalna ilość uczestników: 6-12

Etapy Szkolenia ABC zarządzania projektem

Na wstępie uczestnicy zostaną zaznajomieni z częścią merytoryczną obszaru zarządzania projektami, poznają kluczowe terminy i założenia metodyk oraz powody, dla których warto podejmowana jest realizacja projektu

W dalszej części warsztatu uczestnicy skupią się na technikach zbierania i przekazywania wymagań projektowych, wyznaczaniu celu oraz tworzeniu dokumentacji projektowej

Kolejnym etapem warsztatu będzie opracowanie planu pracy, ustalenie składu zespołu projektowego i omówienie pułapek związanych z umowami z podwykonawcami.

Przedostatni blok warsztatu poświęcony jest technikom realizacji zadań, śledzeniu postępu prac i ich raportowaniu.

Ostatni punkt to zamknięcie i podsumowanie zrealizowanego warsztatu oraz omówienie metod zbierania wiedzy i wykorzystywania jej w przyszłych projektach, a także porażek i sposobów na radzenie sobie z nimi

Program szkolenia ABC zarządzania projektem

1. Projekty zwinne vs klasyczne

2. Czym jest projekt i jakie są z nim związane obszary?

3. Wybrane techniki przydatne w projektach:

Technika WBS
Tablica Kanban
Delegowanie zadań
Technika Pomodoro

4. Metody zbierania wymagań projektowych

5. Wyznaczanie celu projektu, czy cel musi być SMART?

6. Jak sprawnie tworzyć dokumentację projektową?

7. AI jako wsparcie w pracy project managera

8. Członkowie zespołu projektowego

9. Za i przeciw różnych typów umów z podwykonawcami

10. Organizacja spotkań projektowych i techniki ich prowadzenia

11. Monitorowanie postępu prac w projekcie

12. Co zrobić gdy projekt dobiegnie końca. Retrospektywa jako podsumowanie, jak uczcić sukces, a co jeśli porażka?

Metody Szkolenia ABC zarządzania projektem

Podczas warsztatu uczestnicy pracują w podgrupach nad wybranym, przykładowym projektem. Dziedzina projektu jest związana z powszechnie znanymi obszarami, takimi jak hobby, praca czy rozrywka. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą narzędzia i metody, które są pokazywane podczas szkolenia, w jasnym i znanym kontekście

W ramach warsztatów ćwiczenia przeplatają się z krótkimi wykładami poświęconymi kolejnym zagadnieniom. Podstawowym narzędziem jest dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz wymiana spostrzeżeń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami. Nie zabraknie żółtych karteczek, papieru, nożyczek jak równieżklocków LEGO

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują materiały zawierające informacje przekazane w trakcie szkolenia oraz dodatkowe informacje i bibliografię, które są pomocne w codziennej pracy projektowej. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z prowadzącym warsztaty w celu uzyskania dodatkowych konsultacji.

Czego nauczysz się na szkoleniu ABC zarządzania projektem?

Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi technikami pozwalającymi w sprawny i skuteczny sposób poprowadzić projekt. Warsztat realizowany jest jako case study kolejnych etapów rzeczywistego projektu. Uczestnicy mogą wybrać jeden z kilku proponowanych projektów, a następnie prześledzić i omówić kolejne kroki jego realizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu ABC zarządzania projektem?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę