Data SQL

Szkolenie SQL i przetwarzanie danych

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

45h / 6 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie SQL i przetwarzanie danych

SQL jest wszędzie tam, gdzie praca związana jest z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Począwszy na inżynierach uczenia maszynowego, poprzez specjalistów z branż finansowych, web developerów, a skończywszy na ekspertach wizualizacji danych, czy nawet dziennikarzach. SQL można wykorzystać: przy tworzeniu aplikacji webowych, w analizie danych poza Excelem czy wreszcie korzystać z niego w Big Data lub Data Science.

Dla kogo jest szkolenie SQL i przetwarzanie danych?

Dla tych, którzy chcą poznać SQL oraz sposoby przetwarzania danych, oraz zdobyć praktyczną wiedzę, która umożliwi pracę z nimi.

Dla tych, którzy chcą poznać zaawansowane narzędzia do przetwarzania i analizy danych, które znacznie przyspieszą swoją pracę.

Dla każdego, kto chce podczas kursu skonfigurować i wykorzystać w praktyce swoją własną bazę danych.

Program szkolenia SQL i przetwarzanie danych

Moduł 1: Wstęp do relacyjnych baz danych

silniki baz danych
tworzenie nowej bazy
podział na DQL, DML, DDL, DCL
narzędzia i akcesoria

Moduł 2: Podstawy programowania bazodanowego

kwerendy wybierające – język DQL (Data Query Language)
zastosowanie operatorów i kryteriów w zapytaniach
Funkcje i wyrażenia w języku SQL:
operacje na łańcuchach
łączenie i dzielenie ciągów tekstowych
funkcje matematyczne
funkcje daty/czasu
tworzenie własnych funkcji

Moduł 3: Podstawy zapytań SQL

zapytania agregujące (GROUP BY, COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG)
warunki w wynikach zagregowanych (WHERE, HAVING)
łączenie wyników zapytania (UNION, INTERSECT, EXCEPT/MINUS)
zapytania zagnieżdżone
zapytania modyfikujące – język DML (Data Manipulation Language): UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT INTO

Moduł 4: Tabele i obiekty w SQL

operacje na połączonych tabelach (INNER JOIN, RIGHT/LEFT/FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN)
Tworzenie i modyfikacja obiektów SQL – język DDL (Data Definition Language): CREATE, ALTER, ALTER TABLE, DROP

Moduł 5: Zaawansowane funkcje w SQL Server

OVER, ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, PARTITION BY, NTILE. Wykorzystanie
common table expression.
procedury składowane SQL i programowanie T-SQL (wstęp)
kursory SQL
obsługa zdarzeń z użyciem wyzwalacza (TRIGGER)

Moduł 6: Microsoft SQL Server i podstawy administracji

komunikacja z serwerem Microsoft SQL Server – import i eksport danych
podstawy administracji oraz wprowadzenie do zarządzania dostępem

Czego nauczysz się na szkoleniu SQL i przetwarzanie danych?

Stworzysz i skonfigurujesz swoją własną bazę danych. Dowiesz się do czego można ją wykorzystać w praktyce.

Nauczysz się tworzyć zaawansowane raporty, w których będziesz wyszukiwać, sumować, filtrować oraz przetwarzać dane według Twoich potrzeb.

Poznasz język programistów, pojęcia, zasady i dobre praktyki pracy z danymi. Nauczysz się też komunikować z innymi programistami.

Zgromadzoną wiedzę możesz łatwo przenieść i wykorzystać korzystając z innych popularnych narzędzi, takich jak MS Access, Oracle DB. Będziesz przygotowany do certyfikacji Microsoft 70-461 MCSA SQL.

Poznasz od podstaw zaawansowane narzędzia do przetwarzania danych i analizy danych, które od lat są standardem na rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu SQL i przetwarzanie danych?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę