Big Data Data

Szkolenie Redis 7.0

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Redis 7.0

Redis jest jedną z popularniejszych baz danych NoSQL, która służy do przechowywania danych. Działa na zasadzie klucz-wartość. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań Redis pracuje na pamięci RAM – a nie na dysku. Obejmuje on również struktury takie jak ciągi znaków, listy, zestawy ciągów, uporządkowane zestawy ciągów, hashe, mapy bitowe, dane powiązane z obiektami w przestrzeni, a także strumienie danych. Korzystanie z tej rozbudowanej bazy danych daje użytkownikowi sporo możliwości. Obsługa jest całkiem prosta, dlatego nawet mniej doświadczone osoby poradzą sobie z obsługą Redisa.

Dla kogo jest szkolenie z Redis 7.0?

Dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać object cache do przyspieszenia działania swojej witryny internetowej.

DLa każdego, kto chce opanować chaos przy korzystaniu ogromnej liczby danych.

Program szkolenia Redis 7.0

Instalacja

Windows
Docker
Linux
MacOS

Połączenie

Ping
Wybór bazy danych

Klucze (Keys)

Podstawowe operacje
Klucze czasowe

Typy danych

Ciągi (Strings)
Tablice asocjacyjne (Hashes)
Zbiory (Sets)
Zbiory uporządkowane (Sorted Sets)
Listy (Lists)
Zbiory przestrzenne (Geo)
HyperLogLog
Mapy bitowe (Bitmaps)
Pola bitowe (Bitfields)

Typy danych

Pub/Sub
Wysyłanie wiadomości
Odbieranie wiadomości
Stream
Zapis do strumienia
Odczyt ze strumienia
Grupy

Transakcje

Utworzenie transakcji
Wycofanie zmian
Zatwierdzanie zmian
Śledzenie zmian

Konfiguracja

Polecenia
Plik
Command Line

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie
Autoryzacja (ACL)
Konfiguracja

Diagnostyka

Metryki
Narzędzie Redis benchmark

Kopia bezpieczeństwa (backup)

Tworzenie kopii
Przywracanie kopii

Redis Stack

Redis Insight
JSON
Graph
Time Series

Cluster

Replikacja
Skalowanie
Utworzenie klastra
Rozwiązanie problemu CROSSSLOT

Klienci

C#
StackExchange.Redis

Czego nauczysz się na szkoleniu Redis 7.0?

Zdobędziesz wiedzę na temat Redis, jednej z popularniejszych baz danych NoSQL działającej na zasadzie klucz-wartość, która jest wyjątkowa ze względu na pracę w pamięci RAM.

Nauczysz się instalować Redis na różnych systemach operacyjnych, w tym Windows, Docker, Linux i MacOS.

Opanujesz podstawowe operacje w Redis, takie jak połączenie, pingowanie, wybór bazy danych, zarządzanie kluczami oraz operacje na kluczach czasowych.

Poznasz różne typy danych obsługiwane przez Redis, w tym ciągi (strings), tablice asocjacyjne (hashes), zbiory (sets), zbiory uporządkowane (sorted sets), listy (lists) i inne zaawansowane typy danych.

Zdobędziesz umiejętności związane z publikowaniem i subskrybowaniem wiadomości, zarządzaniem streamami danych oraz obsługą grup i transakcji.

Nauczysz się konfigurować, zabezpieczać i diagnozować bazę danych Redis, w tym uwierzytelnianie, autoryzację, konfigurację plików oraz wykorzystanie narzędzia Redis benchmark.

Opanujesz tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa oraz wykorzystanie Redis Stack, w tym Redis Insight, JSON, Graph i Time Series.

Poznasz koncepcję klastrów w Redis, w tym replikację, skalowanie, utworzenie klastra i rozwiązywanie problemów związanych z CROSSSLOT, a także korzystanie z klientów Redis, w tym C# i StackExchange.Redis.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Redis 7.0?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę