Data SQL

Szkolenie Podstawy relacyjnych baz danych

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

32h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z podstaw relacyjnych baz danych

Szkolenie z podstaw relacyjnych baz danych to kurs wprowadzający, który ma na celu zapoznanie uczestników z fundamentalnymi koncepcjami związanymi z relacyjnymi bazami danych. Podczas szkolenia omawiane są tematy takie jak struktura tabeli, klucze główne i obce, normalizacja danych, zapytania SQL oraz podstawy projektowania baz danych. Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę potrzebną do tworzenia, zarządzania i zapytywania relacyjnych baz danych, co stanowi niezbędną umiejętność w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych. Szkolenie obejmuje również praktyczne ćwiczenia, aby umożliwić uczestnikom stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Dla kogo jest szkolenie Podstawy relacyjnych baz danych?

Odbiorcą szkolenia jest każdy, kto chcę nauczyć się podstaw relacyjnych baz danych i nauczyć się korzystać z nich w codziennej pracy

Rekomendowane szkolenie dla stanowisk: devops, developer, data engineer, data scientist

Środowisko pracy:

Konteneryzacja

System operacyjny Linux (akceptowalne środowisko wirtualne)

Windows

Wymagania

Podstawy programowania mile widziane

Szkolenie oparte na jednej z baz danych: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database

Program szkolenia Podstawy relacyjnych baz danych

Wprowadzenie do bazy danych

Czym jest baza danych?
Relacje
Dobre praktyki projektowania bazy danych
Instalacja środowiska pracy (opcjonalne)

Tworzenie struktury danych

Tworzenie i modyfikacja tabeli
Atrybuty i ograniczenia
Relacje (klucz główny i obcy)
Usuwanie tabeli
Dodawanie danych do tabeli

Podstawy przeszukiwania danych

Słowo kluczowe SELECT
Wiersze unikatowe
Sortowanie i aliasy
Ograniczanie zwracanych wierszy

Funkcje wbudowane

Funkcje matematyczne/liczbowe
Funkcje tekstowe
Funkcje daty i czasu
Funkcje konwertujące i formatujące

Filtrowanie danych

Słowo kluczowe WHERE
Operatory logiczne
Operatory: BETWEEN oraz IN
Operatory: IS NULL oraz LIKE

Grupowanie danych

Funkcje agregujące
Słowo kluczowe GROUP BY
Słowo kluczowe HAVING

Zbiory danych

Podzapytania
Złączenie JOIN
Złączenie UNION

Polecenia DML

Aktualizacja danych (UPDATE)
Usuwanie danych (DELETE)

Podstawy programowania

Funkcje
Procedury
Wyzwalacze

Obiekty bazy danych

Widoki
Indeksy
Tabele tymczasowe

ACID i uprawnienia

Tworzenie użytkowników
Dodawanie i usuwanie uprawnień
Akronim ACID
Transakcje

Czego nauczysz się na szkoleniu Podstawy relacyjnych baz danych?

Uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzą z zakresu podstaw relacyjnych bazy danych.

Będzie potrafił stworzyć strukturę bazodanową, tworzyć relacje pomiędzy obiektami oraz zarządzać danymi i wyświetlać je według określonych warunków

Będzie znał dodatkowe obiekty takie jak widoki, indeksy oraz podstawy administracji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Podstawy relacyjnych baz danych?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę