Frontend JavaScript

Szkolenie czysty JavaScript zamiast jQuery

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z JavaScript zamiast jQuery

A może jQuery? Chyba każdy front-endowiec słyszał o bibliotece korzystającej ze znaczka dolara… Czy startując z nowym projektem jest jednak sens podpinać jQuery? Do czego można wykorzystać tę bibliotekę w dniu dzisiejszym? Jakie były jej zalety i czy dalej mają taką moc?

Dla kogo jest szkolenie z JavaScript zamiast jQuery?

Osoby, które wciąż używają jQuery

Front-endowcy, chcący poznawać najnowsze mechanizmy JS

Osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez jQuery

Program szkolenia JavaScript zamiast jQuery

Moduł 1: Dawniej-dzisiaj

Przeglądarki i frameworki
Które firmy odeszły od jQuery?
Obecne możliwości
CanIUse.com

Moduł 2: Manipulowanie DOM

Kopiowanie elementów
“Owijanie” elementów
Przesuwanie elementów
Usuwanie
Atrybut vs. pole

Module 3: CSS – selektory i animacje

Klasy i style
Pozycje i wymiary
document.querySelector
Animate.css

Module 4: Praca na kolekcji elementów

Module 5: Formularze, zdarzenia

Pobieranie wartości, FormData, URLSearchParams
Wołanie zdarzeń
Jednorazowy callback
Problemy z przesłanianiem funkcji (arrow function kontra this)

Module 6: AJAX, Deferred

Callbacks, Deferred
Nowe API przeglądarek (fetch + Promise)
async/await, Thenable

Module 7: Pozostałe

Data vs. dataset

Moduł 8: Cross-browser i stare przeglądarki bez jQuery

Sprawdzanie popularności przeglądarek i compatibility table
Chromium
Shim, polyfill

Moduł 9: Transpilacja

Babel
Babel + polyfille
Alternatywa – TypeScript i kompilacja
TypeScript w Babelu

Module 10: Web components

customElements
Szablony HTML
Shadow DOM
Web componenty a frameworki

Module 11: Projekt końcowy

Czego się nauczysz na szkoleniu JavaScript zamiast jQuery

nauczysz się najnowszych mechanizmów przeglądarek i JavaScript

Wykorzystasz classList, querySelector, forEach, dataset, URLSearchParams, fetch, Promise, spread operator

Poznasz async/await i Animate.css.

Wykorzystasz Web Componenenty

Debugować swój kod w celu znalezienia błędów

Poznasz techniki pozwalające na tworzenie czytelnego i uporządkowanego kodu

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu JavaScript zamiast jQuery?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę