Projektowanie i architektura Software design

Szkolenie z Architektury aplikacji

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z Architektury aplikacji

Chcesz tworzyć mikroserwisy? Zacznij od dobrej architektury! Upewnij się, że Twoja aplikacja jest na to gotowa, że umiesz wydzielić niezależne moduły i skomunikować je asynchronicznie, zdarzeniami. Nowy dzień, nowy framework. To może być ciekawe, ale nie jest kluczowe w programowaniu. Warto znać nowinki technologiczne, ale o wiele ważniejsze są podstawy architektoniczne, które tutaj przedstawimy. Dobra architektura ułatwi podbicie wersji biblioteki i podmianę frameworka na nowy, lśniący. Z kolei bez dobrej architektury nowy framework/biblioteka może pomóc, ale z dużym prawdopodobieństwem po prostu zaciemni nasz kod i wprowadzi tylko kolejne obejście problemu.

Dla kogo jest szkolenie z Architektury aplikacji?

Dla chcących rozwinąć się w kierunku architektów oprogramowania.

Dla przepisujących stary projekt

Dla zaczynających nowy projekt.

Program szkolenia z Architektury aplikacji

1. Przykładowy kod (zastany system)

Konteneryzacja
Java, Spring, Hibernate
Testowanie Postmanem

2. Dostęp pakietowy w Javie

Ustawienia IDE
Uproszczenie kodu
Package by Feature vs. Package by Layer (+ front-end)

3. Fasada – jedyne wejście do modułu

Hermetyzacja
Behavior-Driven Development (BDD)
Przyszły refactor

4. Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Fasada a serwis
CommandHandler
QueryRepository

5. Czysta/heksagonalna/cebulkowa architektura, architektura portów i adapterów

Warstwy inne niż techniczne: możliwości, operacje, polityki, wsparcie decyzji
Odwrócenie zależności
Porty i adaptery
Persystencja w adapterach
Spring tylko jako adapter

6. Moduły Mavena

Zależności między modułami
Moduł a pakiet
Moduły Java 9+
Monolit vs. mikroserwisy
Różne języki JVM w modułach

7. Domain-Driven Design

DDD strategiczne
EventStorming
DDD taktyczne
Encje bazodanowe vs. encje domenowe
Porady praktyczne

8. Komunikacja zdarzeniami

Publikowanie z domeny i aplikacji
Ponawianie wysyłki
Obsługa zdarzeń
Wsparcie w Springu

Czego nauczysz się na szkoleniu z Architektury aplikacji?

Zrozumiesz jak budować łatwe w utrzymaniu aplikacje webowe.

Zobaczysz „z czym się je” CQRS, DDD i czystą architekturę.

Zobaczysz, jak odwlekać decyzje o implementacji w czasie.

Zapoznasz się z architekturą: modularny monolit.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z Architektury aplikacji?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę