Data Python

Szkolenie Analiza danych w Python

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie Analiza danych w Python

Mnogość modułów, wszechstronne wsparcie i łatwość w integracji z serwisami webowymi powoduje, że Python jest jednym z najpopularniejszych narzędzi w obszarze Data Science. Uczestnicy tego kursu będą mieli okazję poznać dwie najbardziej kluczowe biblioteki – NumPy i Pandas, oraz zobaczyć ich zastosowanie w pracy z różnorodnymi danymi. Szkolenie wymaga znajomości podstaw języka Python.

Dla kogo jest szkolenie z Analizy danych w Python?

Dla programistów Python chcących rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze Data Science

Dla osób rozwijających się w stronę pracy z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją

Dla analityków danych potrzebujących narzędzi do implementacji i automatyzacji własnych analiz i algorytmów

Program szkolenia Analiza danych z Python

Moduł 1: Narzędzia obliczeniowe i algorytmiczne – biblioteki NumPy oraz SciPy:

Praca z danymi numerycznymi
Charakterystyka tablic wielowymiarowych NumPy
Wykorzystanie bibliotek do obliczeń naukowych i inżynieryjnych

Moduł 2: Integracja ze źródłami danych:

Praca z relacyjnymi bazami danych (MySQL, PostgreSQL)
Praca z arkuszami Excel

Moduł 3: Podstawy pracy z danymi tabelarycznymi – biblioteka Pandas:

Wczytywanie danych z różnych źródeł
Struktura obiektu Pandas DataFrame
Wbudowane metody do wykonania typowych analiz
Operacje na danych i ich automatyzacja
Wizualizacja danych przy pomocy Matplotlib i Seaborn
Export wyników i demonstracja narzędzi raportowych

Moduł 4: Omówienie dalszych kroków w stronę Machine Learning:

Proces czyszczenia i przekształcania danych
Demonstracja wykorzystania powyższej wiedzy w korzystaniu z bibliotek Scikit-learn i Tensorflow/Keras

Czego się nauczysz na szkoleniu Analizy danych z Python

Nauczysz się jak zrealizować kompletny proces od wczytania danych, przez przekształcenia, aż do udostępniania wyników

Poznasz dokładnie charakterystykę podstawowego elementu jakim są wielowymiarowe tablice NumPy

Nauczysz się jak pracować z danymi tabelarycznymi z wykorzystaniem biblioteki Pandas

Dowiesz się jak wczytać i zintegrować dane z różnorodnych źródeł oraz jak zautomatyzować proces analizy

Zobaczysz jak wykorzystać zdobytą wiedzę w dalszej pracy w kierunku uczenia maszynowego

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu Analiza danych w Python?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę